48.03 Fastighet nr 6 Adventkyrkan, Vikingagatan

48.03 Fastighet nr 6 Adventkyrkan, Vikingagatan
Fastighet nr 6 på Vikingagatan
I kvateret Bävern
Område 48  Bild.48:03
Fotograf: Andrzej Poniatowski


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 14:43:53) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-12 14:43:53) Kontakta föreningen