45.05 Parkskolan, Vintergatan 12

45.05 Parkskolan, Vintergatan 12
Parkskolan, Vintergatan 12
Höger sida byggnaden med bla Bibliotek
Frisörlinjen och Restaurang, Hotell utbildningen

Område:45  Bild.45:05
Fotograf: Gunnar Domeij

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:04:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:04:12) Kontakta föreningen