46.17 Kv Hagbo Villagatan

46.17 Kv Hagbo Villagatan
Kv Hagbo Villagatan
Vid Vänster riktning  kommer man till korsningen
Landsjöbacken-Skogsgatan-Vintergatan.
Område:46  bild.46:17
Fotograf: Göran Hällestrand

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:07:36) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:07:36) Kontakta föreningen