46.34Kv Tranbäret från söder

46.34Kv Tranbäret från söder
Kv Tranbäret från söder
Lummet  skogsomåde med en fastighet Kallad "Wiklundska"
Första huset på Skogsgatan ligger  till höger, efter korsningen Landsjöbacken-skogsgatan.
Område:46  Bild.46:34
Fotograf: Göran Hällestrand

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:08:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 12:08:47) Kontakta föreningen