21.24 Salmostaden

21.24 Salmostaden
Sett från vänster, vy över Pirkgatan 3 och 5.
Område 21. Bild 21.24
Fotograf Erik Öhman.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 11:35:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-20 11:35:38) Kontakta föreningen