12.11.Stora Torget-gamla Stora Hotellet

12.11.Stora Torget-gamla Stora Hotellet
Vy över Stora Torget - gamla Stora Hotellet
Område 12  Bild 12.11

Fotograf John Hillbom


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 11:19:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-06 11:19:49) Kontakta föreningen