01c.17 Stationshuset

01c.17 Stationshuset
Stationshuset med kioskbyggnaden i förgrunden
Område 1, bild 1c:17
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:24:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:24:57) Kontakta föreningen