01c.22 Takkupol på stationsbyggnaden

01c.22 Takkupol på stationsbyggnaden
Del av takkupol på stationsbyggnaden

Område 1, bild 1c:22
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:57) Kontakta föreningen