01c.21 Stationsbyggnadens fönster

01c.21 Stationsbyggnadens fönster
Stationsbyggnadens fönster mot Modovägen
Område 1, bild 1c:21
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:48) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:48) Kontakta föreningen