01c.21 Stationsbyggnadens fönster

01c.21 Stationsbyggnadens fönster
Stationsbyggnadens fönster mot Modovägen
Område 1, bild 1c:21
Fotograf Rainer Leander

Förening:

Sveriges Hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:48) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges Hembygdsförbund (2012-03-07 11:25:48) Kontakta föreningen