30a.23 Hörnet Nytorgsgatan 11 och Storgatan 21

30a.23 Hörnet Nytorgsgatan 11 och Storgatan 21
Hörnet Nytorgsgatan 11 och Storgatan 21.
Område 30, bild 30a:23.
Fotograf: Josse Lindh.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-26 12:06:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-26 12:06:18) Kontakta föreningen