Gi.Y.0984 Ristmått

Gi.Y.0984 Ristmått
RistmåttGivare: Ragnar Lundqvists dödsbo (kod 41).

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-01-24 13:20:34) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-01-24 13:20:34) Kontakta föreningen