Gi.Y.0580 Solfjäder

Gi.Y.0580 Solfjäder
Solfjäder

Framsidan: Tecknad bild i flerfärgstryck med nationalromantiska motiv. Baksidan: Karta över Stockholm och karta över Allm. Konst- och Industriutställningen i Stockholm 1897. Där står också: "Uti AB Tekniska Fabriken Röda korsets paviljong invid Fiskerihallen erhåller hvarje besökare, som innehar denna solfjäder, en svalkande dryck Freja-Nektar gratis. Villan bortskänkes till en af besökarne", "Uti Skandinaviska Kaffeförädlings-Aktiebolagets Serveringspaviljong å utställningen, ifrån hvars tak man har en härlig utsigt öfver Djurgårdsbrunnsviken, serveras godt kaffe. Koppen får man gratis. Villan bortskänkes till en af besökarne." Papperet trasigt på några ställen.

Givare: Hilda Lundberg Gideå Norrgidsjövallen (kod 41)
Förutvarande ägare: Hilda Lundberg Gideå Norrgidsjövallen (kod 31)

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-01-24 13:39:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-01-24 13:39:34) Kontakta föreningen