Gi.Y.0453 Besman

Gi.Y.0453 Besman
Besman


Blytyngd infälld i motvikten, stämplar i blyet: tre kronor (symbol)
Tre kronor (symbol) inbrända i träet under och på motviktens sida. P P S och (symbol stjärna) inbränt på sidan. Gjort i två delar, ihopfäst med trätappar. Viktskalan markerad med små mässingsspikar.
Sprickor vid krokfästet, bandet runt stången där kroken är fästad saknas.Givare: Erhard Berglund Gideå Sörgidsjö (kod 41)
Förutvarande ägare: Erhard Berglund Gideå Sörgidsjö (kod 31)

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-16 16:32:24) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-03-16 16:32:24) Kontakta föreningen