Gi.Y.0048 Laggrist

Gi.Y.0048 Laggrist
Laggrist

Laggristen består av en träplatta med två handtag, ett långt och ett kort. I plattan är en träklots fästad med en järnten på ovansidan. På undersidan är de smidda järnknivarna fästade. De är infällda i träet och består av en kniv i mitten och en kvartscirkelformad kniv på ena sidan. Ovan knivarna finns en järnbygel. Träskivan är på undersidan skodd med en 5 cm bred järnplåt, som spikats fast. Inskription: J. E M K
Träklotsen har spruckit och lagats med två skruvar. Knivarnas fästen har fixerats med träkilar. Järnet är rostangripet.

Användes vid tillverkning av laggade träkärl. Med risten skärs en skåra i trästavarnas nedre och övre kant där botten resp. lock skall fastsättas.

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-02-29 14:38:12) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2012-02-29 14:38:12) Kontakta föreningen