Gelgoselet

Kategori: Vattenområde
Koordinater: 65.96254, 17.447145

Utforska platsen