Barturte

Kategori: Naturområden
Koordinater: 66.59296, 17.336382

Utforska platsen