Stigojaure

Kategori: Vattenområde
Koordinater: 66.1512, 16.37809

Utforska platsen