Granselet

Kategori: Vattenområde
Koordinater: 65.69346, 17.647799

Utforska platsen