Bygdeband flyttar in i Hembygdsportalen


Just nu är Bygdeband.se stängd medan vi arbetar med att utveckla Hembygdsportalen för att ta emot Bygdebands innehåll. Under perioden 15 mars - 1 april kommer funktioner och material vara tillgängligt i Hembygdsportalen. Att våra två stora webbplatser slås ihop innebär spännande möjligheter. Vi kan passa på att förbättra funktioner och lägga till nya. Det innebär också att vi sänker kostnaderna för drift och underhåll genom att gå från två stora webbplatser till en. Därmed kan vi satsa mer på utveckling av Hembygdsportalen.

Börja diskutera hur föreningen vill arbeta
Det här innebär också ett förändrat arbetssätt för föreningarna. De som idag arbetar med hemsidan respektive Bygdeband kommer i och med förändringen att få arbeta i samma verktyg, Hembygdsportalen. Man kommer helt enkelt att logga in och dela samma material. Det här kräver att man samarbetar, diskuterar och planerar vem som ska arbeta med vad, och vad som ska presenteras för allmänheten.

Börja redan nu att diskuterar hur ni ska arbeta tillsammans i Hembygdsportalen. Tidigare användare från Bygdeband kommer att behöva inloggningsuppgifter likt de som idag arbetar med hemsidan. De innebär att de helt enkelt får en inbjudan från den av föreningen utsedda administratören, dvs med samma befogenhet som dagens redaktörer. 

Alla behöver en hemsida 
De föreningar som idag jobbar med Bygdeband men saknar hemsida i Hembygdsportalen behöver skicka in avtal, anmäla administratör och arbeta fram en hemsida med åtminstone grundläggande innehåll. Mer information finns på www.hembygd.se/hembygdsportalen. Föreningen kan också få hjälp från SHF genom att mejla [email protected].

Koppling mellan verksamhet och lokalhistoria
En viktig och spännande förändring är att föreningar kommer att kunna visa upp sitt arbete på ett mer samlat vis. På kartor kommer man att kunna visa historiska bilder och dokument, men också var det idag sker ett aktivt arbete för bevarande och tillgängliggörande i form av olika aktiviteter. Det blir helt enkelt en koppling mellan dåtid och nutid.

Tidplan:

31 dec
  • Bygdeband.se stängs, både för bygdebandsredaktörer och besökare.
1 jan – 15 mars                                     
  • Medan utvecklingsarbetet pågår kan föreningen passa på att se till att den har en fungerande hemsida och bjuda in de som ska arbeta med lokalhistoria genom att ordna inloggningsuppgifter.
  • Funktioner kommer att testas med hjälp av utvalda användargrupper.
  • Under perioden kommer en prototyp skickas ut till hemsides- och bygdebandsanvändare
15 mars
  • Materialet från Bygdeband kommer att bli synligt för besökare på hembygd.se.
  • Föreningen kan börja redigera lokalhistoriskt material från Bygdeband och koppla nytt material till platser.

Läs mer och följ utvecklingen

Information om utvecklingen finns på www.hembygd.se/hembygdsportalen Där kan du också läsa om hur föreningen kommer igång med hemsida och bjuder in redaktörer! Följ den fortsatta utvecklingen genom att hålla utkik i tidningen Bygd och natur och SHF:s månatliga nyhetsbrev.

För mer information, kontakta:

Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 85, [email protected]

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 84, [email protected]


Kom igång med föreningens hemsida

För att komma igång med hemsida behöver föreningen skicka in avtal och anmäla en administratör. Administratören bjuder sedan i sin tur in redaktörer.

Läs mer


Så här skapar administratören nya konton till redaktörer

En administratör har rätt att bjuda och tilldela konto till fyra nya redaktörer. Redaktörerna får då en inbjudan via mail. De får godkänna villkor och kan sedan arbeta med hemsidans material på samma sätt som Administratören. De har däremot inte rätt att i sin tur bjuda in redaktörer. Administratörspanelen / Inställningar / Konton.

Editerad av: Olov Norin (2020-02-03 15:12:41)