Bygdeband har flyttat in och blivit en del av Hembygdsportalen


Bygdeband har nu flyttat in med material och funktioner i Hembygdsportalen. Att våra två stora webbplatser har slagits ihop innebär spännande möjligheter. Vi sänker kostnaderna för drift och underhåll genom att gå från två stora webbplatser till en och kan därmed satsa mer på utveckling av Hembygdsportalen.

Diskutera hur föreningen vill arbeta
Det här innebär också ett förändrat arbetssätt för föreningarna. De som idag arbetar med hemsidan och de som vill jobba med dokumentation av platser, kommer i och med förändringen att få arbeta i samma verktyg, dvs Hembygdsportalen. Man kommer helt enkelt att logga in och dela samma material. Det här kräver att man samarbetar, diskuterar och planerar vem som ska arbeta med vad, och vad som ska presenteras för allmänheten.

Diskuterar hur ni vill arbeta tillsammans i Hembygdsportalen. Användare från gamla Bygdeband kommer att behöva inloggningsuppgifter likt de som idag arbetar med hemsidan. De innebär att de helt enkelt får en inbjudan från den av föreningen utsedda administratören, dvs med samma befogenhet som dagens redaktörer. 

Alla behöver en hemsida 
De föreningar som har jobbat i gamla Bygdeband men saknar hemsida i Hembygdsportalen behöver skicka in avtal, anmäla administratör och arbeta fram en hemsida med åtminstone grundläggande innehåll. Mer information finns på www.hembygd.se/hembygdsportalen. Föreningen kan också få hjälp från SHF genom att mejla [email protected].

Koppling mellan verksamhet och lokalhistoria
En viktig och spännande förändring är att föreningar kommer att kunna visa upp sitt arbete på ett mer samlat vis. På kartor kommer man att kunna visa historiska bilder och dokument, men också var det idag sker ett aktivt arbete för bevarande och tillgängliggörande i form av olika aktiviteter. Det blir helt enkelt en koppling mellan dåtid och nutid.

Läs mer 

Här kan du läsa mer om hur föreningen kommer igång med hemsida och bjuder in redaktörer:

www.hembygd.se/hembygdsportalen 

För mer information, kontakta:

Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 85, [email protected]

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 84, [email protected]


Kom igång med föreningens hemsida

För att komma igång med hemsida behöver föreningen skicka in avtal och anmäla en administratör. Administratören bjuder sedan i sin tur in redaktörer.

Läs mer


Så här skapar administratören nya konton till redaktörer

En administratör har rätt att bjuda och tilldela konto till fyra nya redaktörer. Redaktörerna får då en inbjudan via mail. De får godkänna villkor och kan sedan arbeta med hemsidans material på samma sätt som Administratören. De har däremot inte rätt att i sin tur bjuda in redaktörer. Administratörspanelen / Inställningar / Konton.

Editerad av: Olov Norin (2020-07-15 13:37:33)