Bygdeband har blivit en del av Hembygdsportalen


I mars 2020 flyttade webbplatsen Bygdeband.se in i Hembygdsportalen med material och funktioner. Att hembygdsrörelsens två stora webbplatser slags ihop innebar spännande möjligheter. Det främst skälet till sammanslagningen var att vi genom att gå från två stora webbplatser till en, sänkte kostnaderna för drift och underhåll och därmed kan satsa mer på utveckling av Hembygdsportalen.

Diskutera hur föreningen vill arbeta
För de föreningar som tidigare både hade hemsida och arbetade med Bygdeband innebar sammanslagningen ett förändrat arbetssätt. Idag loggar alla in i samma verktyg och delar samma material. Det här kräver att man samarbetar, diskuterar och planerar vem som ska arbeta med vad, och vad som ska presenteras för allmänheten.

Användare från gamla Bygdeband behöver inloggningsuppgifter likt de som arbetar med hemsidan. De innebär att de helt enkelt får en inbjudan från den av föreningen utsedda administratören, dvs med samma befogenhet som dagens redaktörer. 

Alla behöver en hemsida 
De föreningar som har jobbat i gamla Bygdeband men saknat hemsida i Hembygdsportalen behöver skicka in avtal, anmäla administratör och arbeta fram en hemsida med åtminstone grundläggande innehåll. Mer information finns på www.hembygd.se/hembygdsportalen. Föreningen kan också få hjälp från SHF genom att mejla [email protected].

Koppling mellan verksamhet och lokalhistoria
En viktig och spännande förändring är att föreningar kommer att kunna visa upp sitt arbete på ett mer samlat vis. På kartor kommer man att kunna visa historiska bilder och dokument, men också var det idag sker ett aktivt arbete för bevarande och tillgängliggörande i form av olika aktiviteter. Det blir helt enkelt en koppling mellan dåtid och nutid.

Begreppet Bygdeband

I och med sammanslagningen av de två webbplatserna använder vi bara begreppet när vi beskriver gamla Bygdeband. Istället pratar vi om att innehåll kan kopplas till plats och på så sätt visas på platssidor och karta. 

Läs mer 

Här kan du läsa mer om hur föreningen kommer igång med hemsida och bjuder in redaktörer:

www.hembygd.se/hembygdsportalen 

För mer information, kontakta:

Olov Norin, kommunikatör Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 85, [email protected]

Jan Nordwall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund, 08-441 54 84, [email protected]


Kom igång med föreningens hemsida

För att komma igång med hemsida behöver föreningen skicka in avtal och anmäla en administratör. Administratören bjuder sedan i sin tur in redaktörer.

Läs mer


Så här skapar administratören nya konton till redaktörer

En administratör har rätt att bjuda och tilldela konto till fyra nya redaktörer. Redaktörerna får då en inbjudan via mail. De får godkänna villkor och kan sedan arbeta med hemsidans material på samma sätt som Administratören. De har däremot inte rätt att i sin tur bjuda in redaktörer. Administratörspanelen / Inställningar / Konton.

Ändrad av: Olov Norin (2021-03-25 09:41:56) Kontakta föreningen
Skapad av: Monica Öjes (2019-10-28 06:32:39) Kontakta föreningen