Verksamhetsinriktning 2018-2022


Vid riksstämman 2017 i Uddevalla togs beslut om en verksamhetsinriktning för perioden 2018-2022. Man pekade ut tre områden som hembygdsrörelsen ska satsa extra energi på under perioden. Där finns också områden som riksförbundet som jobba extra med.


Tre fokusområden för hela hembygdsrörelsen:

Föreningsutveckling

Fyra prioriterade frågor för riksförbundet:

Vi samlar och förmedlar kunskap
Vi tar tillvara natur- och kulturlandskapet
Vi strävar efter ett kulturarv öppet för alla
Vi stärker kulturarvets finansiering
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-08-26 14:24:39) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-02-28 12:13:31) Kontakta föreningen