Fyra konferenser för regionala förbund


Hembygdsrörelsens arkiv och samlingar

Konferenserna vänder sig till styrelser för regionala hembygdsförbund och hålls i Hässleholm 12/3, Örebro 19/3, Härnösand 27/3 och Stockholm 2/4.

Konferenserna är en del av SHF:s arkivprojekt som uppbär stöd från Riksarkivet. Syftet är att främja samverkan mellan regionala hembygdsförbund och regionala arkiv samt att planera för de informations- och utbildningsträffar för hembygdsföreningar som hålls under hösten 2019.

Digitaliseringsfrågor behandlas också på konferenserna. SHF:s arbetsgrupp för digital samlings-förvaltning medverkar och SHF:s utvecklingsarbete med Hembygdsportalen kommer att redovisas.

 

Program

9.30-10           Samling med fika

10-10.15         Presentation av arkivprojektet: Yvonne Bergman, projektledare

10.15-10.45   Samverkan hembygdsförbund och regionala arkiv: hur ser det ut i de aktuella förbunden och hur kan det utvecklas?

10.45-12         Hembygdsföreningarnas arkiv och samlingar

                        Gruppsamtal om bevarande, tillgänglighet, värdering och andra behov hos föreningarna. Vad är viktigt inför höstens informations- och utbildningsträffar?

12-13              Lunch

13-14              Redovisning av gruppsamtalen.

14-15              Digitalisering av samlingar och arkiv

                         SHF:s arbetsgrupp för digital samlingsförvaltning redovisar resultat av enkätundersökning och kontakter med ansvariga myndigheter.

                         Presentation av pågående utvecklingsarbete av Hembygdsportalen, som förutom hemsida även erbjuder lagring av samlingar och arkiv.

15.00               Avslut med fika

Välkomna!

Konferenserna är kostnadsfria. Alla styrelseledamöter i regionala förbund är välkomna att delta.
SHF täcker dessutom resekostnad för två personer mot reseräkning, förutsatt att man väljer den konferens som ligger närmast.

 

Tid och plats för konferenserna

12/3                    Hässleholm, Kulturhuset, vita salongen.
                            Adress: Vattugatan 18/ Järnvägsgatan 21, Hässleholm.

19/3                    Örebro, City Konferenscenter, sal Pax.
                            Adress: Klostergatan 23, Örebro.

27/3                    Härnösand, länsmuseet Murberget, sal Balder
                            Adress: Murbergsvägen 31, Härnösand.

2/4                      Stockholm, Riksarkivet, Stora salen
                            Adress: Fyrverkarbacken 13, Stockholm.


Obs, smärre administrativa ändringar kan komma att ske i programmet på plats.

Skapad av: Susanne Salomonsson (2019-02-15 14:52:04) Kontakta föreningen
Ändrad av: Susanne Salomonsson (2019-02-15 15:18:00) Kontakta föreningen