Statistik


Sveriges Hembygdsförbund samlar regelbundet in statistik om hembygdsrörelsen. Syftet är att få ett underlag för att förstå rörelsen bättre och genom jämförelser se skillnader regionalt och över tid. Underlaget kan också användas för att visa upp hembygdsrörelsens arbete för omvärlden, både lokalt, regionalt och på riksnivå.


Hembygdsföreningarnas verksamhet 2019

Årets enkät innehöll som vanligt frågor om antal aktiviteter, besökare och arbetade timmar. Nytt för i år är att det också ställdes frågor om aktiviteter särskild riktade till barn och unga. Enkätens särskilda frågor handlade i år om jämställdhet. Som vanligt hade några regionala förbund också egna frågor till sina föreningar.

Stort tack till alla föreningar som besvarat enkäten!

Tidigare år

Verksamheten 2015 (Särskilda frågor om skolsamverkan)
Verksamheten 2014 (Särskilda frågor om aktiviteter för invandrare)

Här hittar du en översikt:

Hembygdsrörelsen i siffror

Har du frågor?

För frågor kring SHF:s undersökningar och statistik kontakta Olov Norin, kommunikatör vid SHF, [email protected]

Editerad av: Olov Norin (2020-03-11 10:15:23)