Medlemskap i Sveriges hembygdsförbund


Sveriges hembygdsförbund ansluter medlemmar i hembygdsföreningar och andra föreningar som är medlemmar i regionala hembygdsförbund.  Läs mer i SHFs stadgar.

Medlemsförmåner

Här kan du läsa om medlemsföreningarnas förmåner.

Så här blir din förening medlem i SHF

Föreningar som önskar medlemskap i SHF ska vända sig till det regionala hembygdsförbundet. Sök ditt förbund.

Två former av medlemskap:

Fullvärdigt medlemskap avser hembygdsföreningar och andra ideella föreningar som uppfyller krav på allmännyttiga föreningar som är öppna för alla, som delar SHF:s grundsyn och verkar i enlighet med SHF:s ändamål. Medlemmar i föreningen har yttrande- och förslagsrätt på SHF:s riksstämma.

Avgift SHF 2020: 13 kr per medlem (familjemedlemskap räknas som två medlemmar)
Föreningen betalar för upp till 1000 medlemmar, med en minimiavgift på 500 kr från 2020.

Avgiften till SHF är en del av den avgift som föreningen betalar till det regionala förbundet.

Stödjande medlemskap kan erhållas av ideella föreningar och stiftelser som delar SHF:s grundsyn och stödjer SHF:s ändamål, men som inte är allmännyttiga föreningar öppna för alla. Exempel är kamratföreningar som vänder sig endast till personer som vuxit upp i samma stadsdel eller museer som är organiserade som stiftelser. Det kan också vara en förening som är ansluten till en annan riksorganisation, till exempel en bygdegårdsförening. Medlemmar i stödjande organisationer har närvarorätt på SHF:s riksstämma.

Avgift SHF 2020: 2 000 kr per organisation.

Full avgift första året

När en förening blir medlem i SHF betalas full avgift första året, oavsett när under året föreningen ansluter sig. Medlemsservice och förmåner, så som STIM-avtal och försäkringsskydd, gäller dock från och med inträdet.

Läs om SHF:s medlemsförmåner och följ vårt arbete på hemsidan, i nyhetsbrev och på Facebook.

Avgiften för föreningarnas medlemmar

Som medlem betalar man avgift till sin förening som i sin tur betalar en avgift till det regionala hembygdsförbundet och SHF. Varje förening och förbund bestämmer själva över sina medlemsavgifter och därför varierar det hur stor avgiften för den enskilde medlemmen blir.

Ungdomsmedlemskap

Från och med 2019 finns möjlighet för alla hembygdsföreningar att ha ett särskilt medlemskap för barn och unga. Föreningen betalar ingenting till sitt ­regionala förbund eller riksförbundet för medlemmar i åldrarna 0–25 år. Sedan är det upp till föreningen att bestämma om man vill ta ut av en medlemsavgift för unga eller inte. Föreningen registrerar unga medlemmar på medlem.hembygd.se (på samma ställe som föreningen hanterar tidningsprenumerationer). Vid frågor, kontakta [email protected] eller 08-34 55 11.

Registrera föreningens unga medlemmar på medlem.hembygd.se

Editerad av: Olov Norin (2020-11-24 13:05:02)