Om Hembygdsportalen


 Hembygdsportalen är hembygdsrörelsens gemensamma webbplattform. Här hittar du till medlemsföreningarnas hemsidor och kan läsa mer om deras verksamhet och aktiviteter. Här kan du också utforska många av Sveriges platser, i form av tusentals bilder, texter, dokument och personbeskrivningar.


Alla Sveriges Hembygdsförbunds medlemsföreningar har tillgång till Hembygdsportalen som en kostnadsfri medlemsförmån. På den här sidan kan du läsa mer om hur föreningen kommer igång.

Aktuellt

Image Nya instruktionsfilmer om Hembygdsportalen

Till filmerna

Image Webbseminarier Hembygdsportalen

I höst erbjuder riksförbundet en rad webbseminarier till sina medlemsföreningar. Först ut är seminarium om Hembygdsportalen 9/9 
Läs mer om utbudet här

Image Uppdaterad handledning för Hembygdsportalen

I handledningen visas Hembygdsportalens olika delar, men också konkret hur föreningen kan arbeta med de olika funktionerna. På så sätt fungerar handledningen som ett komplement till den digitala manualen. Handledningen är tillgänglig i PDF-format för läsning på dator eller för utskrift. I dokumentet kan du söka efter specifika ord och begrepp som du är intresserad av. Hembygdsportalen - steg för steg är ett levande dokument som uppdateras i takt med att nya funktioner tillkommer. Du når handledningen via länken här nedan. Som inloggad hittar du den också på Administratörspanelens startsida och i hjälptextrutorna som du kommer till genom att klicka på frågetecknenImage

Till handledningen (pdf)

Image Ny film om att koppla innehåll till platser

Du når instruktionsfilmen via frågetecknet högst upp i mitten av omslagsbilden, eller från den digitala manualen under rubriken : ”Innan du börjar arbeta”. Du kan också klicka här för att komma direkt till filmen 

Image Frågor och svar om funktioner och innehåll från gamla Bygdeband

Till frågorna och svaren

Image Bygdeband har flyttat in i Hembygdsportalen

Torsdagen 26 mars flyttade funktioner och material från Bygdeband.se till Hembygdsportalen. Nu kan alla föreningar, även de som tidigare inte använt Bygdeband, koppla bilder, filer, gallerier och personer till plats. I och med Bygdeband inte längre är en egen webbplats kommer begreppet Bygdeband tonas ner och ersättas. Istället kommer vi prata om att man kopplar innehåll till platser, vilket det ju faktiskt handlar om.

Läs  mer om sammanslagningen av Bygdeband och Hembygdsportalen

Image Policy för kretsar

Kretsar får ha hemsida i Hembygdsportalen under vissa villkor. 

Läs policyn här (pdf)

Image Policy för Hembygdsportalen

Sveriges Hembygdsförbunds styrelse har antagit en policy för Hembygdsportalen. Här beskrivs bland annat tjänstens olika delar, viktiga riktlinjer, föreningens ansvar och exempel på målgrupper. 

Läs policyn här (pdf)


En gemensam portal för hela hembygdsrörelsen

På hemsidorna finns information om föreningen och vad som är på gång i verksamheten, men också om vad som hänt i bygden. Här finns också information om hur du blir medlem. 

Hitta förening


Hemsida - en gratis medlemsförmån 

Alla föreningar som är medlemmar i Sveriges Hembygdsförbund har rätt till en hemsida under hembygdsrörelsens gemensamma portal www.hembygd.se. Även föreningar som inte har någon hemsida finns med i det regionala hembygdsförbundets föreningslista.

Läs mer om Hembygdsportalen och dess tjänster 


Så här kommer föreningen igång

Här får du information om hur föreningen får tillgång till hemsida i Hembygdsportalen. 

Läs mer


Avtal och anmälan/byte av administratör

Här få du veta hur man anmäler och byter administratör, skickar in avtal med mera.

Läs mer


Bjud in redaktörer

Du som är administratör kan enkelt bjuda in redaktörer för att arbeta med hembygdsportalens funktioner. Det kan  handla om personer som ska jobba med föreningens hemsida eller lokalhistoriskt material som tidigare låg i Bygdeband. Gör så här: Logga in i Hembygdsportalen, gå till Administratörspanelen och sedan till Inställningar / Konton. Tänk på att det bara är du som administratör som kan bjuda in fler användare, redaktörerna har inte den möjligheten. 


Digital manual

Det finns en digital manual som hjälp när du redigerar din hemsida. Du kan få hjälp samtidigt som du utför moment, genom att klicka på små frågetecken. I varje hjälprutan finns en länk till hela den Digitala manualen, men du kommer också dit via Administratörspanelen och via länken nedan.

Till den digitala manualen


Instruktionsfilmer

Här hittar du en rad instruktionsfilmer som visar hur du arbetar med Hembygdsportalen.

Image Image Image

Till filmerna


Vanliga frågor och svar 

Här kan du läsa svar på frågor om användarkonton, vad som händer med föreningens gamla hemsida, hur man loggar in, skillnaden på en administratör och redaktör och mycket annat. 

Läs mer


Goda exempel

Här nedan hittar du fyra goda exempel som du kan titta på och inspireras av. Klicka på bilderna för att öppna hemsidorna.

ImageImage
ImageImage

Image

Editerad av: Olov Norin (2020-12-01 13:59:06)