Riksstämma


Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.


Riksstämman 2022

Riksstämman 2022 kommer gå av stapeln i Nyköping fredag - söndag 3-5 juni.

Läs mer om riksstämman 2022 


Om riksstämman

Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer


Tidigare års riksstämmor

Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-02-23 18:47:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2022-06-21 14:35:25) Kontakta föreningen