Riksstämma


Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.


Riksstämman 2021

Riksstämman 2021 kommer gå av stapeln 22 maj, förhoppningsvis i Halmstad. Planeringen kan dock påverkas av coronapandemins utveckling och Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Information kommer publiceras under tidig vår 2021 på sidan nedan och via nyhetsbrev.

Riksstämman 2021 


Om riksstämman

Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer


Tidigare års riksstämmor

Editerad av: Susanne Salomonsson (2020-12-16 08:28:10)