Riksstämma


Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.


Riksstämman 2021

Riksstämman 2021 gick av stapeln i Örebro 28 augusti. 

Riksstämman 2021 


Om riksstämman

Riksstämman är SHF:s beslutande organ och har bland annat som uppgift att utse styrelse, behandla inkomna motioner och fastställa verksamhetens inriktning för de nästföljande fyra åren.

Riksstämman anordnas i maj varje år, på olika platser i landet och i samarbete med ett regional förbund som har som uppgift att ordna en fest på lördag kväll och hembygdsresor under söndagen. I samband med riksstämman har SHF vissa år anordnat seminarier på ett särskilt tema under fredagen innan stämman som alltid infaller på en lördag.

Läs mer


Tidigare års riksstämmor

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-09-17 09:14:44) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-02-23 18:47:16) Kontakta föreningen