Föreningsinformation med anledning av energikrisen


2023-05-24

 

Om elprisstöd till föreningar

Som vi tidigare har informerat om öppnar ansökan om elstöd 30 maj. Skatteverket ansvarar för utbetalningarna.

På Skatteverkets hemsida (länken nedan) kan du bland annat läsa om vem som får sök, hur du söker, belopp och hur stödet betalas ut. Tänk på att föreningen måste ha ett skattekonto för att få stödet utbetalt. https://skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html

Information finns också på Svenska kraftnäts hemsida

Obs! Om föreningen inte har angett ett kontonummer för utbetalning från skattekontot behöver det anmälas till Skatteverket. Skriv ut blankett SKV 4802 som finns på Skatteverkets hemsida, se till att en firmatecknare signerar och skicka in blanketten till Skatteverket i ett kuvert.   

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


2023-03-28

Ansökan om elstöd beräknas öppna den 30 maj

Energimarknadsinspektionen har godkänt ansökan om ett nytt elstöd till näringsidkare och juridiska personer, inklusive organisationer och föreningar. Regeringen har föreslagit att Skatteverket ska hantera elstödet. Ansökan om elstöd kommer att göras via en e-tjänst som beräknas öppna den 30 maj 2023.

Läs mer:

Svenska kraftnäts hemsida:
www.svk.se/stod-till-elanvandare

Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretag/drivaforetag/statligtstod/elstodtillforetag.4.48cfd212185efbb440b298f.html

Håller er uppdaterade i frågan genom att följa informationen på Svenska kraftnäts hemsida men också information från SHF i nyhetsbrev och på den här sidan.

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


2023-02-02

Stöd till SHF:s medlemsföreningar för ökade elkostnader

Många av våra medlemsföreningar har drabbats av höga elkostnader när elpriserna gått upp på grund av kriget i Ukraina och energibrist i Europa. Privata elanvändare kan redan nu söka om stöd medan näringsidkare och juridiska personer, däribland föreningar, får vänta lite till.

Klart är att Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget om elstöd till näringsidkare och juridiska personer. I nästa steg kommer regeringen att ansöka om statsstöd hos EU-kommissionen. Elstödet kommer att betalas ut till de näringsidkare och juridiska personer som har elnätsavtal med elnätsföretag för uttagspunkter i södra Sverige (elområde 3 eller 4) och som var innehavare av elnätsavtalet den 17 november 2022.

Svenska kraftnät har utformat modellen för elprisstödet men det är inte beslutat vilken eller vilka myndigheter som ska genomföra utbetalningen till näringsidkare och juridiska personer.

Informationen är hämtad på Svenska kraftnäts hemsida:

www.svk.se/stod-till-elanvandare

Håller er uppdaterade i frågan genom att följa informationen på Svenska kraftnäts hemsida men också information från SHF i nyhetsbrev och på den här sidan:

www.hembygd.se/shf/sveriges-hembygdsforbunds-krisinformation

Olov Norin
Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2023-02-02 15:48:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-05-25 15:33:46) Kontakta föreningen