Så vässar och presenterar föreningen sina erbjudanden och aktiviteter - hösten 2022


Under dessa webbinarier får du handfasta råd om hur föreningen kan vässa sina aktiviteter och erbjudanden och presentera dem på ett lockande sätt. Du får nya kunskaper, konkreta verktyg och praktisk handledning. Ni får också tillfälle att utbyta erfarenheter med andra föreningar.

Webbinarier är uppdelade i del 1 och del 2. Du kan välja att delta vid båda eller bara på det som känns mest aktuellt. Det är en fördel om ni är flera från föreningen som deltar! På så sätt blir det lättare att komma fram till konkreta förändringar i det ni planerar att erbjuda.

Arbete utifrån egna aktiviteter och erbjudanden!

Ett bra sätt att förankra nya kunskaper är att vara konkret. Därför är det bra om ni inför det första seminariet väljer ut ett, eller ett par av era befintliga aktiviteter eller erbjudanden som ni vill få hjälp med att vässa och utveckla. Ta alltså med dem till det första webbinariet!

Del 1 – Att förfina sina erbjudanden

Här går vi igenom hur föreningen kan planera sitt evenemang, aktivitet eller erbjudande på ett sätt som attraherar fler och nya besökare till hembygdsgården.

Vi går igenom:

  • Trender – vad letar besökare efter idag?
  • Målgrupper – vilka målgrupper finns och vad har de för intressen?
  • Paketering – hur skapar föreningen en helhetsupplevelse för besökaren?

Datum: 27 oktober kl. 9-11

Del 2 – Att nå ut med sina erbjudanden

Här ger vi tips och råd om hur ni kan kommunicera föreningens erbjudanden med hjälp av text, bild och sociala medier.

Vi går igenom:

  • Presentation – hur presenterar föreningen sitt erbjudande till besökaren?
  • Prissättning – hur kan föreningen tänka kring priser och betalning?
  • Marknadsföring – vilka marknadskanaler kan man använda sig av och hur når man ut i bruset?

Datum: 16 november kl. 9-11

Nytt datum! 30 november kl. 9-11 Inställt

Webbinarieledare

Sveriges hembygdsförbund (namn kommer senare).

Anmälan

Antal deltagare: Inget max antal
Sista anmälningsdag: Ända fram till seminariestart

När du anmält dig får du ett bekräftelsemejl med länk till seminariet. Ett påminnelsemejl kommer skickas på morgonen dagen före seminariet. Du kan logga in cirka 15 minuter före start.

Du anger datum och tillfälle vid anmälan.

Anmäl dig här


Tips!

Lästips: Så här gör du för att presentera aktiviteter på hemsidan (finns även film)

Läs mer

Här kan du läsa mer om Sveriges hembygdsförbunds satsning Kulturarvet som besöksmål
www.hembygd.se/kulturarvet-som-besoksmal

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-08-24 08:04:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-11-28 15:48:23) Kontakta föreningen