Så blir vi yngre - hösten 2022


Passar för:

Personer som vill jobba med att utveckla sin förening och/eller verksamhet, med föryngringsarbete, kommunikation, dela erfarenheter med andra eller få inspiration. Organisationer och personer som jobbar stöttande mot hembygdsföreningar är också välkomna.

Innehåll:

Höstens digitala träffar kommer att lyfta fram olika goda exempel på verksamheter som görs runt om i landets hembygdsföreningar, med fokus på att vara en hembygdsförening för hela familjen. Träffarna kommer att vara upplagda som så att de inleds med ett föredrag som sedan följs av frågestund och därefter grupparbeten och möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Teman

Tema: Vad innebär barnkonventionen i praktiken?

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Hur kan Barnkonventionen vara ett stöd för en mer inkluderade förening för barn? Hur involverar vi barn i föreningsarbetet?

Datum: 26 september kl 18:30-20:30 Inställt pga för få deltagare. Nytt datum kommer!

Tema: Epa-träff för att engagera unga - en succé!

Vad har EPA-träffar med hembygdsföreningen att göra kan man fråga sig. Det har visat sig vara en lyckad kombination för att locka unga till föreningen och mötas över generationerna. Delat för att inspireras av andra föreningar som skapat Epa-träffar.

Datum: 24 oktober kl 18:30-20:30

Tema: Hur kan föreningen samarbeta med skolan för att engagera unga?

Skolan och hembygdsrörelsen har mycket att vinna på att samarbeta. Hembygdsrörelsen och alla byggnader, föremål och historier utgör en unik lokalhistorisk skatt som ger betydelse och förankring till den plats som både unga och äldre bor på. Under webbinariet kommer deltagarna få ta del av relevanta delar av läroplanen, tips och exempel på lyckade samarbeten mellan skola och hembygdsföreningar.

Datum: 14 november kl 18:30-20:30

Du väljer tema och datum i samband med anmälan. 

Seminarieledare:

Information kommer.

Har du frågor?

Kontakta [email protected]

Anmälan

Antal deltagare: Max 35
Sista anmälningsdag: Du kan anmäla dig fram till dagen innan.
Väntelista: Vi fullbokat seminarietillfälle hamnar du på väntelista. Om du hamnar först i kön och en plats blir ledig, anmäls du automatiskt och får ett bekräftelsemejl.

Avbokning: Du kan avboka dig fram till seminariestart med hjälp av den länk som finns i bekräftelsemejlet. Tänk på att avboka din plats i tid om du vet att du inte kommer att kunna delta. Då kan de som står på väntelistan få din plats.  

När du anmält dig får du ett bekräftelsemejl med länk till seminariet. Ett påminnelsemejl kommer skickas på morgonen dagen före seminariet. Du kan logga in cirka 15 minuter före start.

Anmäl dig här


Tips:

Läs mer om projektet Så blir vi yngre

Skapad av: Olov Norin (2022-07-25 16:32:41) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-09-26 15:02:10) Kontakta föreningen