Så blir vi yngre - Våren 2022


Passar för:

Personer som vill jobba med att utveckla sin förening och/eller verksamhet, med föryngringsarbete, kommunikation, dela erfarenheter med andra eller få inspiration. Organisationer och personer som jobbar stöttande mot hembygdsföreningar är också välkomna.

Innehåll:

Höstens digitala träffar kommer att lyfta fram olika goda exempel på verksamheter som görs runt om i landets hembygdsföreningar, med fokus på att vara en hembygdsförening för hela familjen. Träffarna kommer att vara upplagda som så att de inleds med ett föredrag som sedan följs av frågestund och därefter grupparbeten och möjlighet att dela erfarenheter med varandra.

Tema: En hembygdsgård för hela familjen

24 januari kl 18:30-20:30

Kristina Kristoffersson, ordförande för Vemdalens hembygdsförening, berättar om deras arbete med att göra hembygdsgården till ett kreativt minimuseum för hela familjen.

Tema: Kulturarvstrappan i Tierp

7 februari kl 18:30-20:30

Louise Magnusson berättar om hur de möjliggör för kommunens unga att lära känna och uppleva det lokala kulturarvet.

Tema: Vad innebär barnkonventionen i praktiken?

7 mars kl 18:30-20:30

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn. Hur kan Barnkonventionen vara ett stöd för en mer inkluderade hembygdsgård? Hur involverar vi barn i föreningsarbetet?

Du anger tema och datum i samband med anmälan. 

Seminarieledare:

Kristina Ernehed med inbjudna talare.

Har du frågor?

Kontakta [email protected]

Anmälan

Antal deltagare: Max 35
Sista anmälningsdag: Du kan anmäla dig fram till dagen innan.
Väntelista: Vi fullbokat seminarietillfälle hamnar du på väntelista. Om du hamnar först i kön och en plats blir ledig, anmäls du automatiskt och får ett bekräftelsemejl.

Avbokning: Du kan avboka dig fram till seminariestart med hjälp av den länk som finns i bekräftelsemejlet. Tänk på att avboka din plats i tid om du vet att du inte kommer att kunna delta. Då kan de som står på väntelistan få din plats.  

När du anmält dig får du ett bekräftelsemejl med länk till seminariet. Ett påminnelsemejl kommer skickas på morgonen dagen före seminariet. Du kan logga in cirka 15 minuter före start.

Anmäl dig här

Tips:

Läs mer om projektet Så blir vi yngre

Skapad av: Olov Norin (2021-12-17 12:05:23) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-03-04 09:51:13) Kontakta föreningen