Föreningsinformation med anledning av coronasmittan


Sveriges hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer. Vi hjälper också till med att sprida information om hur smittspridningen kan begränsas. Här hittar ni som medlemmar information om hur verksamheten i föreningarna kan påverkas. Ta även del av informationen på Krisinformation.se och informationen för civilsamhället på hemsidan för MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).


11 februari 2022

Slopade restriktionerna från och med 9 februari

Som de flesta känner till upphörde samtliga restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt privata sammankomster från och med 9 februari 2022. Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade också att att tas bort klassificeringen av covid-19 som samhällsfarlig sjukdom.  

Tre rekommendationer till allmänheten kvarstår:

 • Vaccinera dig mot covid-19 om du är 12 år eller äldre.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19
 • Den som är vuxen och inte är vaccinerad bör fortsatt vara försiktig, och undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Ovaccinerade som tillhör en medicinsk riskgrupp löper större risk för allvarlig sjukdom. Risken ökar också med åldern.

Länkar för mer information

Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av gällande regler, råd och rekommendationer. Mer information hittar du också på https://www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


31 januari 2022

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus

Restriktioner som började gälla 12 januari:
 • Max 20 personer om tillställningen innebär att deltagarna inte är sittande, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
 • Från 20 till 50 personer: Publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Detta gäller avsett vaccinationsbevis.
 • Max 50 personer gäller om inte vaccinationsbevis används.
 • Mellan 50 och 500 personer: Publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Vaccinationsbevis krävs.
Dessutom gäller från 19 januari:
 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan hänsyn till vaccinationsbevis.

Privata sammankomster

Vaccinationspass gäller inte vid privata sammankomster.
 • Antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, är begränsat till max 20 personer.
 • Om lokalen, området eller utrymmet upplåts för en minnesstund i samband med en begravningsceremoni får antalet deltagare i stället högst uppgå till 50.
Läs mer om privata sammankomster här:

www.lansstyrelsen.se/stockholm/bo-och-leva/tillsyn-av-den-tillfalliga-covid-19-lagen/begransningar-for-privata-sammankomster.html

Råd och rekommendationer som gäller sedan tidigare:
 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Rekommendationer för årsmöten

Nu är det årsmötestider i föreningarna och många undrar hur de kan genomföras, med hänsyn till pandemins restriktioner. Via länken nedan kan du ta del av några allmänna riktlinjer. 

Om årsmöten i pandemitider

Olov Norin
Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


20 januari 2022

Restriktioner som började gälla 12 januari

Det här gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus:

 • Max 20 personer om tillställningen innebär att deltagarna inte är sittande, oavsett vaccinationsbevis eller inte.
 • Från 20 till 50 personer: Publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Detta gäller avsett vaccinationsbevis.
 • Max 50 personer gäller om inte vaccinationsbevis används.
 • Mellan 50 och 500 personer: Publiken ska vara sittande, högst 8 personer per sällskap och minst 1 meters avstånd mellan sällskapen. Vaccinationsbevis krävs.

Dessutom gäller från 19 januari

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus utan hänsyn till vaccinationsbevis.
 • Antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks från max 50 till 20 sittande personer.

Råd och rekommendationer som gäller sedan tidigare:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.
 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

Läs mer om åtgärderna här:

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2022/januari/fler-atgarder-infors-mot-den-okade-smittspridningen-av-covid-19

www.krisinformation.se/detta-kan-handa/handelser-och-storningar/20192/myndigheterna-om-det-nya-coronaviruset/coronapandemin-detta-galler-just-nu

Förenings- och årsmöten

Varken föreningsmöte eller årsmöte går under pandemilagen och rådande restriktioner. Däremot ska Folkhälsomyndighetens allmänna råd följas. Tänk på att vid paus och samkväm under mötet gäller restriktioner för privat sammankomst.

Länsstyrelsen i ditt län är tillsynsmyndighet. Vänd er till dem för frågor.

Olov Norin

Kommunikatör vid Sveriges hembygdsförbund


Läs information från 2020-2021

 
 
Image

 

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2020-04-02 12:55:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-03-24 08:10:35) Kontakta föreningen