Föreningsinformation med anledning av coronasmittan


Sveriges hembygdsförbund följer utvecklingen för pandemin och står i regelbunden kontakt med myndigheter och andra organisationer. Vi hjälper också till med att sprida information om hur smittspridningen kan begränsas. Här hittar ni som medlemmar information om hur verksamheten i föreningarna kan påverkas. Ta även del av informationen på Krisinformation.se och informationen för civilsamhället på hemsidan för MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).


30 november

Fortsatt allvarligt läge
Som framgår av den dagliga nyhetsrapporteringen tycks det dröja innan pandemin släpper greppet om världen. Vi måste fortsätta att iaktta stor försiktighet för att skydda känsliga personer. Sjukdomen tycks slå väldigt olika. Vi vet att äldre personer drabbas mer, men inte alla. Vi vet att unga människor drabbas mindre - men även här finns undantag. Det bästa vi kan göra är därför att begränsa vårt sociala liv till ett fåtal personer. Det kan kännas tungt! Å andra sidan lider kanske människor i sydliga länder mer. I länder som Grekland, Spanien och Italien lever man ofta en stor del av sitt vardagliga liv utomhus. I Sverige är vi vana vid att hålla oss inomhus den mörka årstiden och ser fram mot att tända ljusen till advent och göra det mysigt inför julen. Kanske gör det oss bättre rustade för en längre tid av isolering. Glädjande är att många människor i städerna tycks återupptäcka naturen! Det är fullt med folk i naturreservaten på helgerna. Särskilt glädjande är att se barnfamiljer som tar sig tid att slå läger med matsäck och korvgrillning. Får man vara med om det som barn finns det goda chanser för att man som vuxen gör det med sina egna barn. 

Sveriges hembygdsförbund står fortlöpande i kontakt med myndigheter och departement. Några nya krispaket har ännu inte presenterats. Eftersom pandemin sannolikt kommer att påverka kulturlivet även under våren, vågar vi oss på en försiktig bedömning att det kan komma ytterligare krisstöd. Om och när så sker, kommer vi att gå ut med information till alla föreningar. 

Sköt om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare


30 oktober

Skärpta restriktioner i flera regioner
Smittspridningen ökar snabbt i vissa delar av landet och vi uppmanar alla till försiktighet i det sociala umgänget. Även om regeringen 22 oktober öppnade för fler deltagare vid kulturevenemang (se nedan) så avråder vi generellt våra medlemmar - i synnerhet äldre - att arrangera och delta i aktiviteter där man inte kan garantera social distans mellan människor. Vi vill påminna om att det fortfarande går att söka visst stöd från staten för att anpassa aktiviteter under hösten, se www.kulturradet.se. Vi vill också återigen uppmana alla föreningar att se över möjligheterna till alternativa aktiviteter framåt, det gäller såväl nästa vår som sommar. Lägg inte alla ägg i samma korg! kan vi erbjuda en känsla av valborg eller midsommar på andra sätt än att samla många människor på en plats? Kan vi ta fasta på utflykter i mindre grupper och ta betalt för det? Kan vi dra bättre nytta av digitala lösningar i vår verksamhet? 

Önskar alla en fin Allhelgonahelg! Ett bra tillfälle att tänka på våra nära och kära, både de nu levande och människor i det förflutna. 

Jan Nordwall, generalsekreterare


22 oktober

Nu kan vi möta upp till 300 vid publika evenemang

Idag höjde regeringen gränsen för antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga evenemang till 300 personer, förutsatt att det är sittande publik med minst en meters avstånd mellan sällskap. Två personer i samma sällskap får dock placeras närmare varandra än en meter. Det kan öka möjligheterna för föreningar att planera aktiviteter i samband med julhelg och nästa års sammankomster, inte minst årsmöten. Allt under förutsättning att smittspridningen i samhället kan hållas nere. Ändringen träder i kraft 1 november. Läs regeringens pressmeddelande. 

Nytt statligt krisstöd för omstart och smittsäkra evenemang

Kulturrådet har nu öppnat för ansökan om stöd som kan användas för att göra anpassningar av verksamhet och aktiviteter i samband med pandemin. Totalt ska 480 miljoner fördelas. Sista ansökningsdag är beroende på verksamhet 4, 5 eller 6 november.

Sök krisstöd från Kulturrådet - www.kulturradet.se. Tänkt på att det är högt söktryck och kort ansökningsperiod. Kulturrådet hälsar att det är viktigt att ansökan är komplett med alla bilagor för att den ska kunna behandlas. Läs noga igenom informationen. Ansökan görs digitalt och ni behöver öppna ett användarkonto i Kulturrådets databas. 

Folkhälsomyndigheten tar bort de särskilda rekommendationerna för äldre

Idag meddelade också regeringen och Folkhälsomyndigheten att man inte längre ska särbehandla gruppen äldre, det vill säga personer över 70 år, med särskilda rekommendationer. Istället gäller samma rekommendationer som för alla andra i samhället. Det är ett glädjande besked för hembygdsrörelsens många aktiva och pigga pensionärer. Förhoppningsvis kan vi våga samlas igen fysiskt i mindre grupp som styrelsemöten och studiegrupper. Det är samtidigt viktigt att påpeka att det bygger på att alla människor följer  rekommendationerna om social distans, är restriktiva i umgänget, tvättar händerna ofta, stannar hemma om vi har symptom eller har närstående som är smittad, samt undviker platser där många människor samlas - till exempel kollektivtrafik i rusningstider. Vi kan också behöva visa civilkurage och säga till när andra nonchalerar dessa rekommendationer.  

Håll ut! Pandemin varar inte för evigt. Fortsätt att dra nytta av den digitala tekniken och fundera på om er förening kan erbjuda mer säkra aktiviteter framåt. Människor kommer säkert vara försiktiga under en längre tid och stora folksamlingar lär inte vara ett bra alternativ så länge ett vaccinationsprogram inte kunnat genomföras.

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


15 oktober

Nu kan hembygdsföreningar söka statligt krisstöd
Har ni förlorat viktiga intäkter när ni på grund av pandemin tvingats ställa in evenemang under sommaren? Från 15 oktober kan ni söka krisstöd från Kulturrådet. Läs mer på https://www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen/

7 oktober 2020

Fick ni ställa in midsommarfirandet och gick miste om pengar? Klart med nytt statligt krispaket för kulturlivet
Regeringen presenterade 2 oktober ett nytt krisstöd för kulturlivet. Merparten - 881 miljoner - ska fördelas av Kulturrådet. Av dessa kommer 400 miljoner att fördelas som kompensation för uteblivna intäkter för evenemang under perioden juni - september. Det är glädjande för hembygdsrörelsen som har de flesta av sina publika aktiviteter under sommarmånaderna. Ni som var tvungna att ställa in midsommar- eller nationaldagsfirandet och därmed gick miste om intäkter kan alltså söka kompensation. Det gäller även alla andra större publika aktiviteter som ställdes in på grund av restriktionerna om max 50 personer. 

Utöver krisstödet för sommarmånaderna kan Kulturrådet fördela 80 miljoner i stöd till arrangörer för merkostnader för att evenemang ska kunna genomföras på ett smittsäkert sätt. Kulturrådet kommer också att ha en pott på ytterligare 371 miljoner utifrån behov i kulturlivet.  

Mer information på Kulturrådets hemsida - www.kulturradet.se
Läs också regeringens pressmeddelande 


28 september 2020

En lägesbild av hembygdsrörelsen i pandemin
22 och 24 september hölls ett ordförandemöte för de 26 regionala hembygdsförbunden. Den lägesbeskrivning som gavs om pandemins effekter för hembygdsrörelsen var generellt något bättre än befarat. Det finns givetvis flera exempel på föreningar som förlorat betydande intäkter på inställda evenemang, men många föreningar tycks ha klarat sig hyfsat bra under pandemin. Flera vittnar om lägre kostnader, att det varit många utomhusaktiviteter och att man fått tid att göra sådant som annars är svårt att hinna med - som vård och skötsel av byggnader, samlingar och arkiv. En del har också uttryckt att pandemin gett tillfälle för reflektion och omprövning. På sina håll, till exempel i Hälsingland och Jämtland, har föreningar som hållit öppet märkt av en tydlig ökning av "hemestrande" svenska besökare på sina sommarkaféer. På mötet uttrycktes en viss oro för vad den minskade kontakten med medlemmarna under 2020 kan leda till. Kommer vi att se ett ökat medlemstapp under året? Kommer föreningar som ställt in sina aktiviteter under året att orka starta om när pandemin är över? Helt klart är att det finns psykologiska effekter av pandemin som påverkar föreningslivet under en längre tid. Rekommendationen att utveckla andra, mer säkra, aktiviteter som inte innebär stora folksamlingar, gäller alltjämt. Vandringar, guidningar, cykelutflykter och andra utomhusaktiviteter har stora utvecklingsmöjligheter. Så våga släpp taget om husknuten! Jobba också digitalt! Det märks tydligt att pandemin gett en skjuts framåt för digital kommunikation som öppnar nya möjligheter för föreningar att kommunicera både inom föreningen - till exempel digitala styrelsemöten - och med allmänheten. Den nya kraftfulla Hembygdsportalen kom i rättan tid - passa på att utforska dess möjligheter för er förening!

Sveriges hembygdsförbunds arbete mot staten och politiken i pandemin
SHF har uppdraget att företräda hembygdsföreningarna nationellt gentemot regeringen och de statliga myndigheterna. Det gör vi genom att bevaka och analysera de statliga insatserna och genom att lyfta fram hembygdsrörelsens perspektiv i remissyttranden och i våra kontakter med tjänstemän och politiska företrädare. Vi följer också vad andra organisationer gör och ingår i olika nätverk som ger oss möjlighet att samverka med andra intressen. Ett exempel på det är nätverket för museer där SHF ingår tillsammans med Sveriges museer, Länsmuseernas samarbetsråd, Sveriges kommuner och regioner, arbetslivsmuseer, de centrala (statliga) museerna med flera. Riksantikvarieämbetet som har uppdraget att samordna museisektorn deltar också på mötena. Hembygdsförbundet har en egen kontaktperson på Kulturdepartementet vilket betyder att vi kan försäkra oss om att den politiska ledningen har kunskap om hembygdsrörelsens situation och behov. Vi kommer senare under oktober att ha ett möte med kulturministern och får då tillfälle att föra fram vår syn på föreningarnas behov under pandemin.  Det faktum att SHF valt att inte gå ut i media med debattartiklar och krav på statliga insatser, innebär alltså inte att vi förhåller oss passiva under pandemin.  Sveriges hembygdsförbund har en tämligen unik position eftersom vi både är en ideell miljöorganisation och kulturorganisation med stöd från Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet och Kulturrådet. Det ger oss flera kanaler för påverkan. 

SHF har fått frågor från föreningar om hembygdsrörelsen kan få ett riktat stöd av samma slag som idrottsrörelsen. I det sammanhanget är det viktigt att förtydliga att hembygdsföreningar i likhet med de flesta lokala föreningsverksamheter får sitt främsta offentliga stöd från kommun och region. Till skillnad från Riksidrottsförbundet har Sveriges hembygdsförbund inget uppdrag att fördela statsbidrag till sina medlemsföreningar. Eftersom det redan finns en ordning för fördelning av statliga verksamhetsbidrag för idrottsrörelsen har det varit möjligt för staten att förstärka bidraget för att möta pandemins effekter. Hembygdsrörelsens alla föreningar och förbund finansieras inte av statliga verksamhetsbidrag och ska alltså i första hand vända sig till sina kommuner och regioner för att söka utverka ett extra stöd under pandemin.  

Statliga krisstöd för kulturlivet
Regeringen har nyligen fattat beslut om ett krispaket på totalt 1,5 miljarder för kulturlivet. En del av detta innebär en förstärkning av de regionala verksamheter som har ett stöd genom Kultursamverkansmodellen. Här kan det finnas möjlighet i en del regioner att också fördela stöd till civilsamhället, alltså hembygdsrörelsen och andra föreningsverksamheter, men det varierar från region till region beroende på hur kulturplanerna utformats. All erfarenhet talar för att man kommer att prioritera institutionernas behov. Länsteater, länsmuseer och andra regionala institutioner har gjort stora förluster under året.

En del av krisstödet kommer att fördelas av Statens kulturråd. Kulturrådet har tidigare fördelat krisstöd till det fria kulturlivet för att kompensera för förlorade intäkter under våren 2020. Det finns exempel på hembygdsföreningar som beviljades bidrag därifrån. Det är ännu inte klart med villkoren för det nu aktuella krisstödet .  Just nu pågår en dialog mellan Kulturrådet och kulturbranschen om hur stödet bäst kan utformas. Sveriges hembygdsförbund anser i likhet med bl.a. Folkets hus och parker, att Kulturrådet främst bör bedöma den ekonomiska förlusten 2020 i jämförelse med föregående år. En hembygdsförening som 2019 genomförde ett större evenemang som inbringade 100 000 i nettoinkomst skulle i så fall kunna hävda detta som ett inkomstbortfall under 2020 i sin ansökan. SHF följer och försöker påverka frågan och kommer att informera hembygdsföreningar när det är klart hur stödet ska fördelas. 

Vi har också framfört att Riksantikvarieämbetets bidrag för kulturarvsarbete för 2021 bör förstärkas och ta hänsyn till pandemins konsekvenser för hembygdsföreningar och arbetslivsmuseer. Det intäktsbortfall som föreningar fått på grund av pandemin under 2020 innebär svårigheter för en del föreningar att ta hand om det kulturarv som man förvaltar.  

Avslutningsvis - pandemin är långt ifrån över. Europa finns tydliga tecken på en andra våg med ökad smittspridning. Vi uppmanar alla föreningar att följa restriktionerna och planera för att de kommer att finnas kvar i någon form under en längre tid. Skjut inte upp i väntan på bättre tider utan försök att ställa om! Använd digitala hjälpmedel och om det är svårt - dra nytta av stödet från Vuxenskolan och andra studieförbund. Hembygdsrörelsen har överlevt både Asiaten och Hong Kong-influensan på 1950- 60-talen. Vi klarar det här också!

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


27 augusti 2020

En viss lättnad på restriktionerna väntas - men fortsätt jobba digitalt!

Pandemin fortsätter att utvecklas i olika delar av världen. I Sverige kan vi glädjas åt minskad smittspridning och färre dödsfall men faran är inte över. Vi måste därför fortsätta följa Folkhälsomyndighetens restriktioner för att förhindra smittspridning och värna riskgrupperna i samhället. Regeringens restriktioner om högst 50 personer vid evenemang har vållat mycket diskussion inom idrottsrörelsen och i kulturlivet. Många menar att gränsen måste höjas och Folkhälsomyndigheten har 27/8 uttalat att man kan förorda en höjning till 500 personer per evenemang, med ett avstånd på 1 meter, och vi förväntar oss nu att regeringen inom kort utfärdar nya rekommendationer. 

Begränsningen till 50 personer parat med krav på särskild hänsyn till riskgrupper, dit alla över 70 år räknas, har annars bidragit till en tuff sommar för många föreningar som gått miste om värdefulla intäkter när aktiviteter och evenemang ställts in. Andra föreningar har hållit öppet ändå och dragit fördel av alla svenska turister. Regeringen har aviserat ett nytt krispaket till kulturen värt 1,5 miljarder kronor.  Det är ännu inte klart hur pengarna ska fördelas men vi utgår från att hembygdsföreningar ska kunna söka stöd för att täcka upp för sommarens inställda evenemang. Vi informerar er så fort vi får besked! Men kom ihåg att också ta kontakt med er kommun, det ligger i deras intresse att hembygdsföreningen finns kvar.

Nu börjar sommarsäsongen att närma sig sitt slut och i föreningarna träffas man återigen för att planera inför hösten och vintern. Många föreningar och även regionala hembygdsförbund som tidigare skjutit fram sina årsmöten till hösten i hopp om att situationen skulle ha förbättrats, tvingas nu genomföra sina möten ändå. Vi har tidigare tipsat om hur man kan tänka kring årsmöten, läs inlägg från 7 april nedan. Vi avråder generellt från att helt skjuta upp årsmöten till nästa år. Möten kan genomföras, trots restriktioner, om man är lite kreativ och tydlig i sin information till medlemmarna. 

Eftersom pandemin drar ut på tiden och det finns en osäkerhet om när läget kan förbättras och allt återgå till det vanliga, är det viktigt att vi använder tiden och tänker om. Vad kan vi göra utan att riskera människors hälsa och trygghet? Hur gör vi om även nästa sommar påverkas?  Föreningar som är alltför beroende av stora evenemang behöver undersöka om det finns alternativa sätt att till exempel erbjuda ett midsommarfirande och ta betalt för det, eller att skapa helt andra aktiviteter som kan göras i mindre grupp. Ni vet bäst själva! Jag vill dock bestämt avråda från att endast vänta på att pandemin ska ta slut. Jag tror nämligen att det dröjer innan vi kan umgås som vanligt igen.

Jag vill återigen slå ett slag för den digitala teknikens möjligheter. Under våren var det många av oss som fick pröva på digitala möten för första gången. Några föreningar och regionala förbund har också genomfört sina årsmöten med stöd av digital teknik. Sveriges hembygdsförbunds styrelse hade endast digitala möten under våren och beslutade i förra veckan att fortsätta med detta hösten ut. Ledamöterna i vår styrelse är spridda från Umeå till Göingebygden och vi vill inte utsätta någon för resor med allmänna färdmedel. Vi väljer därför att satsa fullt ut på digital mötesteknik och planerar just nu ett seminarieprogram för hösten där intresserade medlemmar ska kunna få kunskap om  Hembygdsportalen, om vårt arbete med turism, arkivfrågor och mycket annat. Eftersom vi vet att många är ovana vid digitala möten kommer vi att tillsammans med Studieförbundet vuxenskolan att satsa på ett kunskapslyft om digital mötesteknik.  Om allt slår väl ut kommer många fler medlemmar att kunna delta i riksförbundets aktiviteter än ett vanligt år när möten endast hålls fysiskt. Jag rekommenderar alla att ta kontakt med Vuxenskolan, eller något annat studieförbund, och fråga om man kan få hjälp att komma igång med digital mötesteknik. Ni har allt att vinna på detta! Kan man använda en smartphone kan man mötas digitalt, det är inte svårare än så.

Ta hand om er!

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


5 juni 2020

Fortsatt tuffa restriktioner, men inhemsk turism möjlig

Pandemin pågår alltjämt och är närvarande i vårt dagliga liv. Av hänsyn till vår nästa måste vi fortsätta att vara försiktiga. Regeringens tidigare restriktioner gäller i allt väsentligt, men häromdagen kom ett efterlängtat besked gällande resor inom landet. Förutsatt att man är frisk och symptomfri är det nu fritt att resa inom landet. Oavsett var man är, måste man dock iaktta social distans, tvätta händer ofta och visa särskild hänsyn mot äldre och andra riskgrupper.
 
I hembygdsrörelsen har de allra flesta ställt in sina nationaldagsfiranden och midsommarfiranden. Jag beklagar det djupt. Hembygdsföreningar behöver mötet med publiken. Högtider är tillfällen för fest och gemenskap som samlar bygden. Sveriges hembygdsförbund planerar att i dagarna uppmärksamma detta med ett pressutspel. Det är viktigt att samhället förstår att hembygdsföreningarna förlorar stora summor pengar på alla inställda evenemang och därför behöver allmänhetens stöd.
 
Trots detta kan den påtvingade paus som pandemin orsakar bli ett tillfälle för reflektion och nya idéer. Det är också ett tillfälle att lära nytt.  Många medlemmar har nu varit med på sitt första digitala möte. Det kanske kan vara ett alternativ även efter pandemin? Tekniken öppnar möjligheter att engagera medlemmar som bor långt från hembygdsgården. Tänka på alla medlemmar i förskingringen, som lämnat sin hembygd men inte sina rötter. I glesbygd kan man många gånger ha flera mil till ett möte. Då kan möjligheten att delta digitalt vara ett alternativ. Det är dock väldigt viktigt att man investerar i bredbandsutbyggnad. Pandemin visar hur viktigt detta är!
 
Möjligheten till inrikesresor innebär att föreningar även denna sommar kommer att få besök. Fritidshusägare, husbilsturister, familjer på dagsutflykt och andra kommer att vilja besöka föreningar för att fika, ta del av berättelser och uppleva kulturlandskapet och miljön på hembygdsgården. De är nyfikna och vill uppleva något nytt. I en nyligen avslutad förstudie om hembygdsturism som Sveriges hembygdsförbund genomfört med stöd av Tillväxtverket, blir det tydligt att hembygdsrörelsen har förutsättningar att bli en stark aktör inom turismnäringen. Vi har det som turister i dag efterfrågar - kulturupplevelser, genuina möten och lokala  traditioner och berättelser. Om ni nu tvingats ställa in midsommarfirandet, varför inte ta en diskussion i föreningen - kan ni erbjuda andra aktiviteter? Vi kommer att uppmärksamma hembygdsturismen mer efter sommaren i ett webbsänt seminarium där vi presenterar förstudien. Vi arbetar också för att få gehör för ett nytt projekt med statliga medel. Kulturturismen måste utvecklas!
 
Sveriges hembygdsförbund hjälper MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, med att sprida information. Här nedan hittar ni några nyttiga länkar. 
 
Ta hand om er!
 

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
[email protected]


Folkhälsomyndigheten.

 

Krisinformation.se.

 


29 april 2020

Om inställda evenemang och möjlighet till bidrag

Den pågående pandemin har orsakat en global samhällskris som påverkar alla verksamheter, även hembygdsrörelsen. Omsorgen om människors hälsa går före allt annat och det är nödvändigt att iaktta myndigheternas rekommendationer. Regeringsbeslutet om max 50 personer vid aktiviteter gäller tills vidare och då många medlemmar och besökare tillhör riskgruppen äldre är det viktigt att vara särskilt försiktig. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att undvika smitta, läs mer här. Här kommer också enkla råd från Folkhälsomyndigheten om hur man bör tänka för att förhindra smittspridning:

Image

 

Valborgsmässohelgen är ofta säsongsstart för den publika verksamheten i hembygdsrörelsen. I år har  många firanden ställts in, men inte överallt (besök gärna aktivitetskalendern här på hembygd.se) Inställda evenemang innebär förlorade intäkter vilket får stor betydelse för föreningar med höga kostnader för verksamheten. Flera föreningar har fått säga upp personal, andra får svårt att betala lokalhyror.

Vilka bidrag kan sökas?

En del stöd som riktas mot företagen är också aktuella för hembygdsföreningar, det gäller särskilt om man har anställd personal. Bästa översikten över stödet får man på myndigheternas gemensamma informationssida www.verksam.se. Statens kulturråd har också öppnat för ansökningar om kompensation för inställda evenemang. Stödet omfattar dock endast evenemang planerade att hållas före 31 maj. Läs mer på Kulturrådet hemsida www.kulturradet.se. Än så länge finns inga besked om regeringen avser att anslå medel för att kompensera sommarens inställda evenemang. 

Man bör vända sig till sin kommun för att undersöka möjligheterna till ett extra stöd under det här året, särskilt om man normalt får arrangörsstöd för aktiviteter under sommaren. Kommuner och regioner har fått extra pengar från staten. Krispaketet kommer dock inte att täcka kommunernas minskade skatteintäkter och ökade välfärdskostnader till följd av krisen och det är högst osäkert vilken betydelse man tillmäter föreningslivet. Men man ska ändå fråga, inte minst om man vet att föreningens verksamhet har betydelse för det lokala kulturlivet och besöksnäringen. Det ligger i kommunens intresse att föreningen finns kvar.

Det är dock viktigt att framhålla att inga bidrag kommer att kunna kompensera de förluster som hembygdsföreningarna gör detta år. Föreningar med låg omsättning, som helt förlitar sig på ideella krafter och som äger sin hembygdsgård kommer troligen att påverkas mycket lite. Föreningar som är beroende av intäkter från besökarna drabbas mycket mer.

2020 behöver inte bli ett förlorat år

Vi ser fram mot en sommar där svenskarna stannar hemma eller i sina fritidshus. Man kommer att vilja göra utflykter i landskapet och upptäcka nya saker. I Stockholmsregionen märks redan en stor ökning av besök till naturområdena runt staden. Sannolikt ser det likadant ut i andra delar av landet. Det är högst troligt att detta kommer att öka efterfrågan på hembygdsföreningarnas verksamhet. Detta styrks av den förstudie om hembygdsturismens utveckling som Sveriges hembygdsförbund genomför med stöd av Tillväxtverket (studien blir klar under maj). Vad kan man då göra?

Satsa på vandringar! Alla aktiviteter som kan hållas i mindre grupper är fortfarande möjliga. Utomhusaktiviteter är bättre än inomhus. Många föreningar håller sedan länge guidade kulturhistoriska vandringar i byn eller staden. Detta kan utvecklas, det lokala landskapet rymmer en mängd berättelser. Lägg ut aktiviteten på hemsidan och begär att man föranmäler sig. Kom ihåg att ta bra betalt!

Engagera ungdomar! Då flertalet aktiva medlemmar tillhör olika riskgrupper är det bra att avstå från arbete med kök och servering och aktiviteter där det är svårt att hålla avstånden. Samtidigt är det många ungdomar som står utan arbete den här sommaren. Att få hjälpa till med kafét kan bli ett första positivt möte med hembygdsrörelsen och ge dem kunskap om kulturarvet. Men självklart kan de göra mer än så! Om styrelsen drar sig för att använda hembygdsgården bör den kunna användas av andra som inte tillhör riskgruppen.

Använd digital teknik! På flera håll har regionala hembygdsförbund och länsmuseer haft projekt där man satsat på QR-märkning och audioguider. Det ger besökare möjlighet att själv upptäcka miljöerna. Det går också att sända ut aktiviteter via Facebook eller Youtube. Arbetets museum och Arbetsam har ytterligare tips på hur man kan använda digital teknik för att låta allmänheten uppleva kulturarvet, läs mer på Arbetsams hemsida. Att digitalt arbetssätt kan var ytterligare en anledning att engagera yngre i verksamheten.

Sök allmänhetens stöd! Alla vet att krisen slår hårt mot samhället. Om ni ställer in midsommarfirandet ska ni samtidigt uppmana allmänheten att stödja er förening. Se till att det finns tydlig information på hemsidan om hur man tecknar medlemskap. Berätta också att man kan ge ett ekonomiskt bidrag.

Våga tänka nytt! Som i alla kriser prövas vår förmåga att anpassa oss. Coronapandemin är inget undantag. De föreningar som vågar pröva något nytt kommer att klara sig bättre.

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

7 april 2020

Om årsmöten och uthyrning till evenemang

SHF får dagligen frågor från föreningar om hur man bör agera med anledning av pandemin. Bör man avboka hembygdsgården för bröllop, födelsedagsfester och namngivningsseremonier? Kan vi hålla årsmöte per capsulam?

Svaret på den sista frågan är tyvärr nej. För att ta årsmötesbeslut per capsulam krävs nämligen att alla medlemmar svarar, och det borde vara mycket svårt - för att inte säga ogörligt i hembygdsföreningar. Det finns ingen lag som reglerar ideella föreningar, men Bolagsverket har information om hur möten kan genomföras i andra företagsformer som ekonomiska föreningar, stiftelser och aktiebolag under den pågående krisen. Besök gärna deras hemsida: www.bolagsverket.se. Där framgår bl.a. hur man ser på per capsulam som alternativ till fysiska möten.

Regeringen har fattat beslut om en särskild förordning med allmänna råd som gäller hela 2020 (se även inlägget 3 april nedan). Där framgår bland annat hur man ser på ideella föreningars årsmöten under 2020. Förordningen kan ni läsa här. Vi har trots rådet att ställa in alla möten eller genomföra de digitalt ändå sett utomhusmöten som ett alternativ för mindre föreningar. Men vi rekommenderar att medlemmarna får föranmäla sig och ni är alltjämt tvungna att säkerställa att deltagarna kan hålla nödvändigt avstånd till varandra.  

När det gäller uppsägning av hyresavtal för evenemang bör man framför allt ta en dialog med hyresgästen. Tillhör man någon av riskgrupperna? Hur många kommer att delta? Kommer man att servera mat och sitta tillsammans? Om hyresgästen inte visar att man tydligt tar ansvar för situationen, kan det vara bättre att avboka. Men undersök gärna om ni kan erbjuda något alternativ. Kanske kan man ha själva bröllopet eller namngivningen i hembygdsgårdens miljö, men låta bli den efterföljande festen.  

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84

3 april 2020 

SHF följer löpande utvecklingen med Coronapandemin och vi uppmanar alla hembygdsföreningar att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Sjukdomen är klassad som allmänfarlig och samhällsfarlig och Smittskyddslagen medför skyldigheter som alla måste följa. Eftersom många medlemmar tillhör riskgruppen äldre är det extra viktigt att föreningar gör det som kan göras.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd ger exempel på lämpliga åtgärder:

  • Sätta upp information till medlemmar, personal och andra besökare
  • Markera avstånd på golvet
  • Möblera om eller på annat sätt skapa utrymme för att undvika trängsel
  • Hålla digitala möten
  • Erbjuda möjlighet att tvätta händer med tvål och vatten och erbjuda handsprit
  • Undvika att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler

Årsmöten 2020

Ett grundkrav på årsmöten är att alla medlemmar ska erbjudas möjlighet att delta. Med nuvarande restriktioner om högst 50 personer är det därför inte möjligt att hålla årsmöten på vanligt sätt. Många föreningar har då valt att skjuta upp dessa till hösten. Det är i dagsläget ett mycket osäkert alternativ. Det finns i ingenting som talar för att restriktionerna har lättat till hösten. Vad är då alternativen om man vill stänga böckerna för 2019?

  • Digitala möten kan vara ett alternativ för föreningar som har viss vana vid att kommunicera med medlemmar digitalt. Som gör e-postutskick, arbetar aktivt med hemsidan eller Facebook. För föreningar som förlitar sig på mun-till-mun, vanliga möten och brevutskick och som saknar e-postadresser till medlemmar kan steget kännas väldigt långt. Vi förstår det. Vi vill trots det rekommendera att man vänder sig till Vuxenskolan eller något annat studieförbund, de kan berätta om hur det går till och kanske också hjälpa till med att genomföra mötet. Hela Sverige ska leva har också gått ut med bra information. Läs mer här: https://helasverige.se/nyheter/nyhet/visa/digitala-moeten-som-alternativ/.

  • Årsmöte i det fria under sommaren kan vara ett alternativ för en liten förening där man kan vara säker på att färre än 50 personer deltar. Det måste vara möjligt att hålla avståndet till varandra och man bör helst kunna ta sig dit i egen bil. Man bör välja bort gemensam kaffeservering och uppmana deltagarna att ta med eget. Sannolikt behövs någon form av ljudanläggning. Om vädret är fint kan mötet bli en trevlig pick-nick i det gröna.

Oavsett vad man väljer är det bra att försöka begränsa mötet till det allra nödvändigaste: verksamhetsberättelse och bokslut, revisorernas berättelse, beslut om ansvarsfrihet och val av styrelse och övriga förtroendeposter. Om det är ordning och reda och mötet är väl förberett, finns det goda möjligheter att klara av mötet på ett par timmar. Om mötet går med på det, kan frågor som kräver mer diskussion hänskjutas till nästa år. Då är det bra om styrelsen föreslår det i utskicket av handlingar inför mötet.

  • Ett sista alternativ som flera föreningar valt är att skjuta upp årsmötet till 2021. Det mötet måste då fatta beslut om ansvarsfrihet för två års verksamhet. Detta innebär ett stort avsteg från stadgarna, men kan också motiveras om inget annat är möjligt. Det är då viktigt att analysera konsekvenserna. Riskerar man administrativa bekymmer med bank, Skatteverket eller bidragsgivare? Vilken uppfattning har revisorn? Är man beslutsmässig hela perioden eller kommer delar av styrelsen att lämna uppdraget? Det grundläggande är att man har respekt för föreningsdemokratin och vinnlägger sig om en god kommunikation med medlemmarna. Om man nu till följd av situationen kommer att sitta på övertid, bör man också vara försiktigt med beslut som kräver förankring i medlemskretsen.

Hembygdsrörelsen har funnits i över hundra år och genomlevt pandemier både 1957 och 1968. Föreningslivet är alltid viktigt i tider av kris och hembygdsföreningen är en källa till trygghet för många. Vi hoppas att 2020 inte ska bli ett förlorat år där föreningar väljer att stänga igen. Det finns fortfarande mycket som kan göras, inte minst utomhus i det vackra svenska kulturlandskapet. Det vill vi gärna återkomma till.

Mer information

Smittskyddslagen

Jan Nordwall
Generalsekreterare
Sveriges Hembygdsförbund
Tel. 08-441 54 84
 
 
Image

 

Editerad av: Olov Norin (2020-11-30 14:19:19)