Läget i vår omvärld har dramatiskt försämrats den senaste tiden. Det pågår en rysk invasion av Ukraina och nu i mars är 2,5 miljoner européer på flykt undan krigets fasor. Antalet flyktingar ökar dagligen. Ett stort antal beräknas ta sin tillflykt till vårt land. Samhället rustar för att rent praktiskt kunna ta emot dem alla med exempelvis boenden och försörjning.

Stöd behövs även med annat än de akuta hjälpåtgärderna. Ingen kan förutse hur länge detta kommer att fortgå och när flyktingarna kan återvända till sitt hemland. De behöver därför ett bredare stöd i den nya vardagen. Hembygdsföreningarna har nu en stor möjlighet att göra en humanitär insats genom att finnas till för de sargade flyktingarna. Våra hembygdsgårdar runt om i landet kan erbjuda välkomnande mötesplatser. Här kan vi skapa meningsfulla aktiviteter som även involverar de människor som nyss anlänt till vårt land och därmed försöka att skapa en vardag med nya kontakter, arbetsuppgifter och en möjlig väg in till delaktighet i vårt samhälle. Vi kan erbjuda allt från en stilla närvaro vid ett kaffebord till en större gemenskap vid exempelvis helger. Här finns också större ytor och miljöer för barnen där de kan återfå ett visst mått av normalitet.

Vi är en av de mest decentraliserade civila organisationerna i vårt land och engagerar hundratusentals medlemmar. Låt oss därför samla kraft och visa att vi är en folkrörelse värd namnet. Vi ska vara levande, öppna och välkomnande för alla!

 

Anna-Karin Andersson,

Förbundsordförande för Sveriges hembygdsförbund


Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-03-21 11:47:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-03-21 12:09:13) Kontakta föreningen