Första numret av "nya" Bygd och natur

När Sveriges hembygdsförbunds 102-åriga tidning Bygd och natur kommer ut på fredag är det med nytt utseende och ny inriktning. Målet är att nå ut till alla som är intresserade av frågor som rör kulturarv, självorganisering, natur- och kulturlandskap, landsbygdsutveckling och ideellt engagemang. 

Läs pressmeddelandet


Editerad av: Olov Norin (2021-06-16 08:27:11)