Domstolsbeslut i ärendet Järle kvarn

Mark- och miljödomstolens beslut 18 mars innebär att Naturvårdsverkets får genomföra utrivning i kvarnområdet vid Järle kvarn utanför Nora i Örebro län. Sveriges hembygdsförbund är kritiska mot beslutet och anser att det innebär ett hårt slag mot viktiga kulturvärden.

Läs mer om Järle kvarn


Editerad av: Olov Norin (2021-04-06 09:38:00)