Hembygdsrörelsen satsar på utvecklad turistverksamhet

Sveriges hembygdsförbund satsar just nu på en utveckling av hembygdsrörelsens verksamhet gentemot turister och tillresta besökare. Satsningen sker med stöd från Tillväxtverket i ett projekt som pågår fram till april-maj 2021.

Läs mer >


Editerad av: Olov Norin (2020-11-30 14:41:43)