Hembygdsföreningar kan söka statligt krisstöd för sommarens inställda aktiviteter

Kulturrådet har nu öppnat för ansökan om krisstöd för perioden juni-september. Stödet riktar sig till det fria kulturlivet och kan sökas av hembygdsföreningar som förlorat pengar på inställda aktiviteter. 

www.kulturradet.se/krisstod-till-kulturen


Editerad av: Olov Norin (2020-10-16 07:40:10)