SHF skriver under regeringens deklaration om demokrati

Sveriges Hembygdsförbund har nu undertecknat den deklaration som regeringens kommitté Demokrati 100 tagit fram för att få fler att uppmärksamma demokratijubileet 2018-2021. Genom att underteckna och ställa sig bakom deklarationen förbinder sig Sveriges Hembygdsförbund att arbeta i linje med deklarationens åtaganden.

Läs deklarationen på www.vardemokrati.se/deklaration eller ladda ner här (pdf).

Här hittar föreningar information om jubileet, tips på aktiviteter och information om hur man beställer en gratis affischutställning: www.hembygd.se/demokrati


Editerad av: Olov Norin (2020-10-09 06:50:02)