Hembygdsrörelsen underkänner Naturvårdsverkets ansökan om rivning av historisk damm

Idag lämnar hembygdsrörelsen in ett yttrande till Mark- och miljödomstolen där man underkänner Naturvårdsverkets ansökan om att riva ut dammen i Järle kvarn utanför Nora i Örebro län. Nu ska domstolen granska Naturvårdsverkets ansökan om tillstånd.


Editerad av: Olov Norin (2020-07-09 12:15:45)