SHF vill se ökat stöd till regionala enskilda arkivinstitutioner

Igår 27 maj lämnade SHF sina synpunkter på Arkivutredningens betänkande Härifrån till evigheten. En långsiktig arkivpolitik för förvaltning och kulturarv. SHF välkomnar många av utredningens förslag men har också synpunkter och förslag på ändringar. SHF stödjer utredningens förslag om förstärkt bidrag till regionala enskilda arkivinstitutioner men anser att 10 miljoner är allt för lite för att medföra en förstärkning av betydelse för de drygt 20 institutioner som avses. SHF också stödjer förslaget om en moderniserad arkivlag som harmoniserar med bibliotekslagen och museilagen och som uttrycker att lagen ska främja tillgången till kulturarvet och bidra till det demokratiska samhällets beständighet och utveckling. 

Läs SHF:s remissvar


Editerad av: Olov Norin (2020-05-28 10:07:03)