Hembygdsgårdsstödet stoppas

Jordbruksverket meddelar att vissa stöd inom landsbygdsprogrammet stoppas från och med 9 april, däribland stödet till hembygdsgårdar.

- Ett tråkigt besked. Investeringsbidraget för hembygdsgårdar har gjort stor nytta för flera föreningar, säger Jan Nordwall generalsekreterare för Sveriges Hembygdsförbund.

Orsaken till stoppet är enligt Jordbruksverket att man har felbedömt intresset för miljöersättningar och nu vill säkerställa att det finns pengar genom att stoppa vissa andra stöd inom landsbygdsprogrammet. Pengarna kommer nu istället att gå till miljöersättningar, exempelvis stöd till lantbrukare som vill utför vissa miljötjänster för betesmarker och slåtterängar, samt ersättning för ekologisk produktion.

- Det är viktigt att landsbygdsprogrammet ger möjlighet för till stöd för föreningslivet. Hembygdsföreningarna är lokala mötesplatser som bidrar både till besöksnäring och en levande landsbygd, säger Jan Nordwall.

Stoppet innebär att man inte kan söka nya stöd till hembygdsgårdar, eller andra projekt- och företagsstöd under 2020. Om man har sökt något av de här stöden, men ännu inte fått något beslut kommer inget besluta fattas och inga pengar betalas ut. Har man däremot redan fått ett beslut om stöd har man rätt att söka utbetalning.

Jordbruksverket meddelar på sin hemsida att man ännu inte vet vilka stöd och hur mycket pengar som kommer att finnas för nästa års projekt- och företagsstöd.

Läs Jordbruksverkets pressmeddelande 


Editerad av: Olov Norin (2020-04-16 17:02:40)