Mark- och miljödomstolen ger Badelunda hembygdsförening rätt

Efter 12 års kamp har Badelunda Hembygdsförening vunnit en delseger genom att Mark- och miljödomstolen upphävde detaljplanen för ridanläggningen på riksintresseområdet intill Badelundaåsen, strax utanför Västerås.

- Det här är en viktig delseger för oss som kämpat med frågan under 12 år. Att Mark och miljödomstolen nu går på vår linje och upphäver kommunens detaljplan känns som en bekräftelse på att vi gjort rätt när vi stått på oss i frågan, säger Bengt Wallén, vice ordförande i Badelunda Hembygdsförening och ordförande i Västmanlands Hembygdsförbund.

Västerås kommunfullmäktige antog detaljplanen 1 september 2016 för en ridanläggning omfattande 100 stallplatser på 10 hektar åkermark.  Senare under hösten 2016 satte Länsstyrelsen i Västmanland stopp för detaljplanen med motiveringen att den omfattande ridanläggningen var ett för stort intrång på riksintresseområdet.

Västerås kommun överklagade då detta beslut hos regeringen hösten 2019. Regeringen gick överraskande emot länsstyrelsens beslut genom att slå fast att kulturmiljön inte skulle ta någon skada genom bygget av ridanläggningen på brukningsvärd åkermark i ett riksintresseområde.

Men detta var inte det sista ordet. Västerås kommun har sedan dess väntat på Mark-och miljödomstolens dom. Domen kom 4 mars 2020 med ett skarpt yttrande som satte stopp för bygget. Det främsta skälet var att ridanläggningen ligger på ett riksintresseområde som består av odlingsbar mark.

Nu återstår att se om Västerås kommun går vidare i denna långdragna process genom att få prövningstillstånd hos Mark-och miljööverdomstolen.


Editerad av: Olov Norin (2020-03-14 17:16:17)