Natur- och kulturlandskapet


Natur- och kulturlandskapet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste arbetsområden. I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. 


Programmet för en hållbar utveckling av natur- och kulturlandskapet är hembygdsrörelsens bidrag till arbetet med Sveriges miljömål. Programmet tar fasta på fyra av de miljökvalitetsmål som antagits av riksdagen: Levande sjöar och vattendrag, levande skogar, ett rikt odlingslandskap och god bebyggd miljö. Programmet redovisar Sveriges hembygdsförbunds ställningstaganden och är ett stöd för hembygdsrörelsens arbete lokalt och regionalt. 

Image

» Beställ programmet i tryckt format

 

Förening:

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: System Admin (2018-02-22 09:14:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2023-03-08 09:27:44) Kontakta föreningen