Natur- och kulturlandskapet


Natur- och kulturlandskapet är ett av hembygdsrörelsens viktigaste arbetsområden. I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. Vi fokuserar särskilt på fyra landskapstyper: Sjö- och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet. 


Landskapet och hembygden

Det är i natur- och kulturlandskapet vi alla lever. Det lokala landskapet är det vi inom hembygdsrörelsen kallar hembygden. Hur landskapet tas tillvara, används och utvecklas är avgörande för hur människor trivs och känner sig hemma. Vårt arbete med landskapet bidrar till en hållbar samhällsutveckling och goda livsmiljöer.

Landskapet har alltid förändrats, av människan och av naturen. Kunskap om natur- och kulturlandskapet som kulturarv är en viktig grund för hemkänsla, identitet och sammanhållning. För det krävs att kunskapen tas tillvara och att den levandegörs och sprids till många. Om man förstår det förflutna kan man på ett bättre och mer hållbart sätt planera för framtiden, där tillvaratagandet av landskapet är en del av utvecklingen.

Kulturarvstjänster är de värden som användningen av landskapets kulturarv bidrar med för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling och för en god livsmiljö. Hembygdsföreningarnas rika och öppna verksamhet med en mångfald av aktiviteter, är en av Sveriges största producenter av kulturarvstjänster.


ImageSveriges hembygdsförbunds program för hållbara landskap

I Sveriges hembygdsförbunds program Hållbara landskap beskriver vi vår syn på en hållbar utveckling av landskapen. Vi fokuserar särskilt på fyra landskapstyper: Sjö- och vattenlandskapet, skogslandskapet, odlingslandskapet och det bebyggda landskapet. 

» Ladda ner programmet (pdf)


ImageKyrkornas kulturarv

Våra kyrkor har många miljöer med stora kulturhistoriska värden. De bär på fakta och berättelser värda att bevara för framtiden och utgör dessutom viktiga platser för många av dagens människor. Många hembygdsföreningar har värdefulla kunskaper och är dessutom villiga att hjälpa till, inte minst med vård av kulturvärden på begravningsplatser.

» Ladda ner skriften "Begravningsplatsernas kulturarv" (pdf)


Byggnadsvård 

Under hösten 2021 har Sveriges hembygdsförbund samlat in information om medlemsföreningarnas många byggnader. Svaren kommer att utgöra underlag när vi möter politiker och beslutsfattare för att visa på det stora värde som föreningarna förvaltar. Under hösten 2021 och våren 2022 erbjuder Sveriges hembygdsförbund sina medlemmar och medlemsföreningar seminarier under rubriken "Hus med historia - att förvalta kulturmiljöer".

» Läs mer om insamlingen av data kring byggnader


Inspelade webbinarier

Ta del av filmer från seminarieserierna "Hus med historia - att förvalta kulturmiljöer" samt "Att påverka beslut om hembygdens kulturmiljöer" med Helena Rosenberg som seminarieledare .

Image Till sidan "Inspelade webbinarier"

 
 
 

 

Kulturmiljöstrateg Helena Rosenberg berättar om SHF:s arbete med natur- och kulturlandskapet

Skapad av: System Admin (2018-02-22 09:14:50) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2022-08-25 10:05:46) Kontakta föreningen