Inspelade webbinarier


Här kan du ta del av några av de webbinarier som Sveriges hembygdsförbund anordnat. Filmerna är ordnade efter ämne.


Här hittar du SHF:s webbinarier. Har du frågor, kontakta Olov Norin, [email protected].

Några filmer är enbart för medlemmar

ImageVissa av filmerna nedan är enbart för de som är medlemmar i en förening ansluten till Sveriges hembygdsförbund. Dessa är märkta med ett hänglås. För att få tillgång till dessa filmer kan du klicka på länken nedan för att få lösenordet skickat till din mejladress. Gå därefter tillbaka till den här sidan och ta del av filmerna. Är du inte redan medlem hittar du våra föreningar på www.hembygd.se/hitta.

Du får inte sprida lösenordet till andra men tipsa gärna andra medlemmar om att också gå in och be om lösenordet! 

» Klicka här för att skaffa lösenord

Obs! Klicka på "spela filmen" nedan så öppnas filmen i ett nytt fönster. När du tittat klar stänger du bara fliken eller fönstret för att komma tillbaka till den här sidan.


Image Öppna webbinarier

Image Skyddet av kulturarv vid krig (2/11 2022): del 1| del 2
Image Hållbart resande (16/6 2022) 
Image Läs landskapet! (9/3 2022)  SHF:s Youtube-kanal

Image Kommunikation

Image Upphovsrätt


Image Så får föreningen fler besökare


Image Föreningsutveckling

Image Demokratilunch: Hur får man till en fungerande valberedning?


Image Hembygdsportalen

           Det finns inga andra inspelade webbinarier men däremot instruktionsfilmer


Image Kulturmiljöer och samhällspåverkan

Allmänt

Image Värdefulla kulturmiljöer påverkas genom svensk vattenförvaltning (4/10 2023, Youtube): Del 1 | Del 2  
Image Guidade vandringar, stiga och skyltar i kulturlandskapet  (Anders Arnell, SLU Centrum för naturvägledning, CNV, 28/3 2023, Youtube)     

Image Att inspirera till upplevelser i landskapet (Anders Arnell, SLU Centrum för naturvägledning, CNV, 25/10 2022, Youtube)

Odlingslandskapets berättelser

Image FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD)

Image Hur kan en förening påverka förändringarna i landskapet

Att förvalta kulturmiljöer:

Image Klimatrelaterade scenarier och fastighetsförvaltning

Att påverka beslut om hembygdens kulturmiljöer

Image Vem planerar utvecklingen av miljön i er hembygd?
Image Hur hittar man de olika myndigheternas planer?

Image Hur kan föreningen föra fram sina synpunkter?


Image Berättande och lokalhistoria


Image Fler filmtips

Image Konferens om Kulturarvet som besöksmål (2021)

På vår Youtube-kanal hittar du fler filmer.


Frågor?

Har du frågor om de inspelade webbinarierna kontakta Olov Norn på [email protected]

Sveriges hembygdsförbund

Skapad av: Olov Norin (2022-05-24 11:21:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Olov Norin (2024-05-03 10:30:07) Kontakta föreningen