Årets hembygdsförening


Utmärkelsen Årets hembygdsförening ges varje år till en hembygdsförening som förtjänar att uppmärksammas för sitt arbete. 


Nominerade föreningar till priset 2021

Elin Sundbergs Vänförening. Nominerad av Bohusläns Hembygdsförbund.
Hede Hembygdsförening. Nominerad av Heimbygda Hembygdsförbund för Jämtlands län.
Rimbo Hembygdsförening. Nominerad av Stockholms läns hembygdsförbund. 
Föreningen Marmabygden. Nominerad av Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund.
Gudhemsbygdens hembygdsförening. Nominerad av Västergötlands  Hembygdsförbund.

Rytterne Hembygdsförening. Nominerad av Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

Nomineringsförfarande

De regionala förbunden kan nominera en förening var. En utförlig motivering och dokumentation krävs samt namn, e-postadress och telefonnummer på kontaktperson i föreningen. Sista datum för att nominera är 15 mars 2021.

Inriktning för årets hembygdsförening 2021

Eftersom 2021 är hundraårsjubileum för det första riksdagsvalet med allmän rösträtt har Sveriges Hembygdsförbunds styrelse beslutat att priset för årets hembygdsförening 2021 kommer att tilldelas en förening som utmärkt sig i det demokratiska arbetet. Det kan exempelvis handlar om en förening som arbetat med förnyelse av de demokratiska arbetsformerna, haft särdeles god kontakt med medlemmar, engagerat sig i gemensamma aktiviteter, tagit aktiv ställning för demokrati mot antidemokratiska krafter, eller på annat sätt visat föreningslivets betydelse för demokratin. 

Jury

SHF:s styrelse utser pristagare. En arbetsgrupp bereder förslag utifrån styrelsens prioritering. 

Aktiviteter för prisvinnarna

Årets hembygdsförening ska uppmärksammas i Bygd och Natur och på SHF:s hemsida. Pressmeddelande skapar uppmärksamhet i media. Representanter bjuds in till prisceremonin i samband med riksstämman. Den positiva uppmärksamheten ska vara den främsta belöningen, något som kan bidra till att stärka föreningens inflytande i kommunen.

Prissumman är på 10 000 kr.

Tidigare års vinnare

2016 – Snöstorps Hembygdsförening, Bureå hembygdsförening och Fagersta-Västanfors Hembygds och Fornminnesförening

Om du har frågor, kontakta Susanne Salomonsson, SHF:s kansli, [email protected], tel 08-441 54 87.

Ändrad av: Sveriges hembygdsförbund (2021-04-15 13:44:05) Kontakta föreningen
Skapad av: Sveriges hembygdsförbund (2018-03-06 16:28:35) Kontakta föreningen