SHF:s riksstämma genomförs på webben

22 May 2020

Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma ställs in och kommer alltså inte att genomföras 22-24 maj i Nyköping som planerat. Med hänvisning till myndigheternas rekommendationer gällande coronaviruset och smittorisken, är det inte möjligt att under överskådlig tid genomföra ett större evenemang med deltagare från hela landet. Riksstämman kommer istället genomföras som ett webbaserat årsmöte 23 maj.

Läs mer på www.hembygd.se/riksstamma


Editerad av: Olov Norin (2020-03-25 06:34:45)

Sveriges Hembygdsförbund

Plats:

Börjar: 22 May 2020

Slutar: 24 May 2020