Ordf. Anita Pettersson     [email protected]          Tel. 070 736 31 82

 Sekr. Kerstin Claesson     [email protected]                  Tel. 070 631 17 74

Kas. Anna-Lena .Forsberg [email protected]  0722446649

Led. Ann-Christin Ljunggren  [email protected]     Tel. 0320 92175

Ledm. Tomas Rehn        [email protected]      Tel. 0320 910 32

Ledm. Göran Olsson       [email protected]           Tel. 070 520 55 07

Ledm. Mikael Hedén        [email protected]     Tel. 070 968 28 41

Ledm. Claes Ström           [email protected]                        Tel. 0320 911 13

Adjg.. Lars-G Pettersson  [email protected]    Tel. 073 540 49 78

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]