Hembygdsgården


 

 

 

Hembygdsföreningens uppgift "att verka för bevarande av traditioner och det kulturarv vi fått från våra förfäder", grumlades av att man saknade en plats där man kunde samlas, hålla bröllop, fira midsommar, bemärkelsedagar och andra högtidligheter.
Platsen för en hembygdsgård valdes med omsorg och 1943 fann man häruppe intill skogsbrynet, den björkbacke man sökte.

 

Samtliga hus har kommit till genom gåvor och mycket frivilligt arbete och flyttats till hembygdsgården från olika byar i Segersta. Några av byggnaderna är från 1700-talet, andra från senare hälften av 1800-talet.

OBS! Det kan ibland ta en stund innan samtliga bilder syns.

 

 

 

 

 

 

Mangårdsbyggnaden

Den kommer från släktgården "Nils-Pers",
Djupa No.9, och är en gåva av bonden Olof Jonsson och hans familj. Den flyttades därifrån till Segersta hembygdsgård år 1943 och räddades genom det från att säljas till uppköpare för att sågas till ved, vilket var en bristvara under andra världskriget. "Nils-Pers"-gården blev Segersta hembygdsgårds första byggnad.
1965 restes flaggstången, mittemot ”storbyggninga”.

 

Brystubyggning

Stod som en flygelbyggnad hos ”Lars-Abrahams” på Gäversta No.1 i Gäverstabodarna. Bryggstugan överlämnades till hembygdsföreningen 1959, av Olof Larsson som gåva ”…att övertagas efter hans död.” Han var brorson till Segerstas store bygdeforskare Olof Olsson från samma gård. Stommen sattes upp 1964 men blev helt färdig först 1973. Här serveras bl.a. kaffe varje midsommarafton och kallas därför ”kaffestugan”.

 

Tröskladan

från f.d. överstebostället för Hälsinge regemente på Mårdnäs. Hembygdsföreningen köpte den av Domänverket 1957. Under 1960 flyttades tröskladan till hembygdsgården och till den första midsommarfesten på hembygdsgården, 1961, stod ladan helt färdig på sin nuvarande plats. Då användes den som "danslada" och hade fram till våren 1992 på norra gaveln en utvändigt påbyggd dansbana, utan tak, med en liten scenbyggnad (nr 12).

 

 

Vagnboden, Flottningsmuseum

Även den från Mårdnäs, där tjänade den som vagnbod under översteboställets storhetstid. Fyra stycken av de en gång eleganta vagnarna följde med, men förvaras nu på annat ställe.

 

 

Vedboden

Tidigare en lada från en åker
på väg ner till "båthusbacken" vid gården "Erik-Pers" Gäversta No 4,
strax intill Bergvikens strand.
Ladan är en gåva därifrån och iordningställdes 1961.

 

 

Försäljningsbodarna

Till den första Midsommarfesten på Hembygsgården, 1961, byggdes den första kiosken.

1973 uppfördes den andra ”kiosken”, försäljningsbod nr.7.

 

Dasset

”För damer och herrar”. Är en hölada som stått på en fäbodvall vid Björktjärns västra ände och hörde till gården Djupa No. 9, varifrån mangårdsbyggnaden kommer. Ladan tillkom under 1969 och inreddes till ”torrdass” med tvättställ och kallt vatten.

 

Spruthus och sockenmagasin

Magasinet stod skänktes till Hembygdsföreningen av Segersta Församling och flyttades under försommaren 1968 till nuvarande plats. Bland inventarierna i sockenmagasinet som följde med, fanns den gamla “kyrksprutan” som vid eldsvåda forslades med häst till brandplatsen. På övre våningen finns fack för förvaring av spannmål som vid nödår och missväxt, gratis skulle utdelas till den jordbrukande befolkningen.

 

 

Höladan

….är en gåva från Segersta Församling och tillkom 1987 som ett komplement till en hembygdsgård.

 

Vall-Britas stuga

Benämnd efter Brita Olsdotter (1842 - 1921), en torpardotter som länge bodde här med sina två barn. När stugan flyttades till hembygdsgården återställdes den till ursprungligt skick. Stugan ägdes av Segersta socken och många som inte hade någon egen bostad kunde bo i den. Den flyttades till nuvarande plats år 1961 från den plats där den tidigare stod.

 

Gamla scenbyggnaden

Från den här lilla scenen har mycket dansmusik spelats. Den var sammanbyggd med dansbanan som tidigare var en påbyggdnad på tröskladan. Här roar man sig nu med både pil- och bollkastning när det är fest på Hembygsgården.

 

Danspaviljongen

Midsommarfesterna och även övriga festligheters glädje och ekonomiska behållning är starkt beroende av vädrets makter och när föreningens ekonomi tillät beslöt man 1992 att bygga paviljongen efter modell av de nöjespaviljonger som byggdes under 1900-talets första decennier.

 

Stora scenen

Är den senast tillkomna byggnaden. Den blev färdig till midsommaraftonen 1997 och det är där, nere i skogsbacken, som talare och artister oftast framträder.

 

Förening:

Segersta Hembygdsförening

Skapad av: Segersta Hembygdsförening (2012-11-14 16:10:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Segersta Hembygdsförening (2019-02-10 08:10:53) Kontakta föreningen