Bli medlem

Medlemsavgiften är

150 kr per person och år. Familjemedlemskap 200 kr oavsett antal medlemmar i familjen.

Betala till Segersta hembygdsförenings bankgirokonto 5674-4337, ange ditt namn vid ev. direkt överföring via internetbank. 

För vårt medlemsregister behöver vi dessutom de här uppgifterna som du kan skicka till oss per e-mail eller posta med brev:

Namn, adress, vid familjemedlemskap namnen på övriga familjemedlemmar, ålderskategori för var och en (under 25 år, mellan 26 och 65 år, över 65 år). Ange gärna också ditt telefonnummer och din e-mailadress om du har sådan.

De här uppgifterna kan du sända in vi e-mail till kassören Agneta W Hedberg, [email protected] eller med vanligt brev till Segersta hembygdsförening, c/o Maria Pettersson, Facklanvägen 5, 823 93 Segersta. Om du har frågor om medlemskapet kan du också kontakta Agneta på tel 070-2710059 eller Maria på tel 070-3659266