Ordförande: Maria Petterssson                     tel 070-3659266

Ledamot: Mona Nilsson                                  tel 070-5977029

Ledamot: Agneta Wiklund Hedberg              tel 070-2710059

Ledamot: Hasse Eismar

Ledamot: Lisa Eismar

Ledamot: Lena Samuelsson

Ledamot: Frida Olsén

Ersättare: Leonie Noordam

Medlemsavgiften är

150 kr per person och år. Familjemedlemskap 200 kr oavsett antal medlemmar i familjen.

Segersta hembygdsförenings bankgirokonto 5674-4337, ange ditt namn vid ev. direkt överföring via internetbank. 

För vårt medlemsregister behöver vi dessutom de här uppgifterna som du kan skicka till oss per e-mail eller posta med brev:

Namn, adress, vid familjemedlemskap namnen på övriga familjemedlemmar, ålderskategori för var och en (under 25 år, mellan 26 och 65 år, över 65 år). Ange gärna också ditt telefonnummer och din e-mailadress om du har sådan.

De här uppgifterna kan du sända in vi e-mail till kassören Agneta W Hedberg,  [email protected] eller med vanligt brev till Segersta hembygdsförening, c/o Maria Pettersson, Facklanvägen 5, 823 93 Segersta. Om du har frågor om medlemskapet kan du också kontakta Agneta på tel 070-2710059 eller Maria på tel 070-3659266

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]