Silken

Hur Silken fick sitt namn

Silken skrevs ursprungligen "Silikan", eller ”Silkkan”. "Silkkavesi" heter det på finska och lär
betyda ”rent isfritt vatten”. Namnet är nog finskt, men Viktor Danielsson hade även en annan
förklaring till hur namnet uppkom, och den tycker vi är värd att berätta:
Ön i sjön Silken - brukade långt tillbaka - innan den allmänna begravningsplatsen vid kyrkan
fanns, användas som begravningsplats för byns avlidna invånare. Hur de döda jordfästes vet vi
inte, men berättelsen förtäljer att man kunde ”se liken” (Silken) från land!! Senare kom det
hårda bestämmelser, att man inte fick begrava de döda var som helst - utan de måste till de
”nymodiga" kyrkogårdarna och bli begravda i ”vigd jord”.
De döda skulle "förvaras" till dess kylan kom...
Men under många år användes ön sommartid som för-varingsplats för de avlidna. När vintern och
kylan satte in, fick man gräva upp sina döda och transportera dem till särskilt anvisade platser
- de sk. Kyrkogårdarna - med vigd jord. Flera liknande "förvaringsplatser" lär ha funnits i de härområdena.

 

Silks-sjön ska enligt uppgift vara mycket djup - mellan 40 och 50 meter. En gammal sägen är
att det någonstans i sjön ska finnas en "grop" där man kan finna kropparna efter alla de som
drunknat och aldrig återfunnits... Om denna sägen är sann är det ingen som vet, men den är i
alla fall gammal.

Text i från  boken "Skick dâm på tôrpet" av Viktor Danielsson


Förening:

Sävsjöns Bygdeförening

Ändrad av: Sävsjöns Bygdeförening (2017-01-28 14:44:25) Kontakta föreningen
Skapad av: Sävsjöns Bygdeförening (2014-06-22 11:16:11) Kontakta föreningen