Medlemskap


Information om olika medlemskap.

Medlemsavgift för familj är 100:-.
Medlemsavgift för enskild är 50:-.
Avgiften betalas in på bankgiro
nummer 5614-1807

 

Editerad av: Kjell Larsson (2019-01-18 13:00:31)